Berekend: Europa kan twee derde van zijn energieverbruik besparen

Een gloednieuwe studie van het Duitse Fraunhofer Instituut toont aan dat het energiebesparingspotentieel in Europa enorm is: tegen 2050 kunnen we maar liefst 67 procent van het finaal energieverbruik vermijden tegen 2050. Dat is een besparing van meer dan 8.400 TWh in vergelijking met een business-as-usual-scenario, ofwel zeventien keer het Belgische energieverbruik. Dat kunnen we enkel realiseren als we het volledige techno-economisch potentieel aan besparingen benutten en op een slimme manier meesurfen op de nieuwe maatschappelijke trends. 

De gerenommeerde Duitse onderzoeksinstelling rekende drie scenario’s door. In een eerste scenario kan de EU 51 procent finale energie besparen door alle technische en economische barrières weg te werken. Dit scenario voert het leidende principe van ‘energiebesparing eerst’ rigoureus door. Investeringen in energie-efficiëntie die goedkoper zijn dan productie van hernieuwbare energie, krijgen steeds voorrang.

Een tweede scenario gaat een stap verder en rekent hier bovenop een hele reeks nieuwe maatschappelijke trends door. Ingrijpende veranderingen zoals digitalisering van de economie en de huishoudens, zelfrijdende wagens, deeleconomie, een verschuiving naar een lage koolstofindustrie, circulaire economie en doorgedreven materiaal-efficiëntie. 

Opgepast

Als deze trends niet op een slimme manier aangepakt worden, leiden deze nieuwe maatschappelijk trends net tot minder energiebesparing: Scenario 2 klokt af op slechts 32 procent minder verbruik dan business as usual tegen 2050. Hoe dat komt? Meer interconnectie en automatisatie van toestellen leidt tot een hoger energieverbruik in huis. In een circulaire economie kunnen recyclageprocessen verantwoordelijk zijn voor een hoger energieverbruik. En in transport kunnen technologische efficiëntiewinsten volledig tenietgedaan worden als mensen gewoon meer kilometers gaan afleggen.

Maar: als we het slim aanpakken, kunnen we net ons voordeel doen met die nieuwe maatschappelijke trends en eindigen we met ongeziene energiebesparingen. In dat derde scenario zal de verstedelijking ervoor zorgen dat we onze ruimte efficiënter gebruiken. Decentrale hernieuwbare energie krijgt een variabele en correcte prijs die energiebesparing stimuleert. De circulaire en deeleconomie doen de vraag naar energie-intensieve producten dalen. En last but not least besparen we ook energie door veel meer over te stappen van individuele wagens naar fiets en performant openbaar vervoer. In dit scenario verbruiken we in de EU 67 procent minder energie dan in een business-as-usual-scenario.

Laten we in Vlaanderen ook écht werk maken van energie-efficiëntie. Niet enkel in retoriek, maar ook in efficiënte regelgeving. De nieuwe maatschappelijke trends komen op ons af. Ondergaan we die gewoon? Of grijpen we ze aan als hefboom om massaal veel energie te besparen? 

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing