In beroep tegen bouwvergunning? Je bent er maar beter snel bij. | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

In beroep tegen bouwvergunning? Je bent er maar beter snel bij.

Erik Grietens
Luke Besley

Door een aanpassing van het decreet ruimtelijke ordening wordt het moeilijker voor burgers om beroep aan te tekenen tegen bouwvergunningen. Als je tijdens het openbaar onderzoek geen gemotiveerd bezwaar indient, kan je nadien niet meer in beroep gaan tegen een afgeleverde vergunning. Ook niet bij de rechtbank. Het inspraakrecht wordt zo een inspraakplicht. Ondanks harde kritiek van de Raad van State op het voorstel, zet het Vlaams parlement toch door. 

In strijd met internationale verdragen

Het Vlaams Parlement wil volgende week de nieuwe regels voor ruimtelijke ordening goedkeuren. De verstrenging maakt deel uit van die nieuwe regels. Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek al bezwaar maakte, kan nog beroep aantekenen tegen een vergunningsaanvraag. Voor burgers wordt het op deze manier moeilijker om te protesteren tegen bouwvergunningen. 

Dat is in strijd met het Verdrag van Aarhus, stelt de Raad van State in haar advies. Dat verdrag van de Verenigde Naties omschrijft de minimale standaarden voor openbaarheid van overheidsdocumenten, recht op inspraak van de burger en toegang tot de rechtbank. Nog volgens de Raad van State is de verstrenging van beroepsmogelijkheden ook in strijd met eerdere uitspraken van het Europees Hof van Justitie. De meerderheidspartijen trekken zich maar weinig aan van de kritiek van de Raad van State en zetten door. 

Lastposten

Het voorstel is geen alleenstaand geval. Met een ander decreetsvoorstel wordt burgers het recht ontnomen om in de plaats van hun gemeente naar de rechter te stappen wanneer die nalaat de milieuwetten af te dwingen. Een procedure die in het verleden resultaat opleverde, maar nu dreigt afgeschaft te worden. Opnieuw een stap achteruit voor de milieubescherming. 

Blijkbaar worden burgers vooral gezien als lastposten. Nochtans hebben burgers vaak goede ideeën, zoals het overkappen van de Antwerpse Ring. Zonder beroepsprocedures was dat nooit gebeurd. En zoals de reportage van Pano over vastgoed aan de kust aantoonde, werken sommige projectontwikkelaars en gemeentelijke politici wel heel nauw samen. Dan is het maar goed dat er burgers zijn die dit aan de kaak stellen.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit