Besparen op het spoor

Hoewel het spoor in het regeerakkoord wordt omschreven als “een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem”, werd al direct een besparing van meer dan 2 miljard euro aangekondigd bij de NMBS. Dat terwijl de regering de enorme fiscale steun aan bedrijfswagens - jaarlijks meer dan 4 miljard euro - wel ongemoeid laat.

Dat plaatst uiteraard de goede voornemens in het regeerakkoord in een heel ander daglicht. Hoe de NMBS 2,1 miljard euro moet besparen, is nog niet duidelijk. Wel stelt het regeerakkoord dat de investeringsprioriteiten zullen worden herzien, conform de nieuwe meerjarenenveloppe. Wil dat zeggen dat vroege en late treinen worden geschrapt, het weekendaanbod vermindert en kleine spoorlijnen worden gesloten? Het blijft vooralsnog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de federale regering het GEN rond Brussel versneld wil invoeren, al wordt geen datum genoemd. De uitbouw van een gewestelijk expresnet rond andere grote steden zoals Antwerpen en Gent, zal tijdens deze legislatuur enkel worden ‘bestudeerd’. Hoewel net hier grote mobiliteitswinsten te boeken zijn en het GEN voor Antwerpen bv. een onderdeel vormt van het luchtkwaliteitsplan voor de Scheldestad.

En o ja, wat ook duidelijk is: we zullen in de toekomst allemaal meer betalen voor een treinticket. Dat noemt de regering “een grotere vrijheid inzake tariefbepaling voor de NMBS”.

Gedeelde mobiliteit