Bespreking ‘Planeet op drift: een wetenschappelijke kijk op klimaatverandering en Global Change’

Onlangs verscheen deze reader over de veranderingen van het leefmilieu op wereldschaal. Het werk toont de grote bezorgdheid over de toekomst van onze planeet in de sociale, filosofische, politieke en natuurwetenschappelijke denkwereld. De benadering van de filosoof, manager van milieuonderzoek, demograaf, econoom, milieuwetenschapper worden naast elkaar gelegd.

Planeet op drift is een handboek met degelijke wetenschappelijke achtergrondinformatie over het ecosysteem ‘aarde’. Het verschaft inzicht in de basisprincipes van de complexe interacties die de evolutie van het leefmilieu bepalen. Het belang van internationale en wereldomvattende samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers wordt onderstreept.

Een greep uit de vragen die in dit handboek aan bod komen: Hoe kan het dat weerfenomenen in Zuid-Amerika invloed hebben op bijvoorbeeld het vissenbestand in de meren van Afrika? Moeten we met andere bedreigingen dan klimaatverandering rekening houden? Is het huidige klimaat het warmste ooit? Zijn de voorspellingen van de computermodellen van het klimaat geloofwaardig? Zijn we met te veel mensen op deze planeet?

Dit werk laat zien dat de uitdagingen inzake klimaatsverandering en global change niet enkel wetenschappelijk en technologisch zijn, maar ook economisch, politiek en sociaal. Zo benadrukt Pierre Mathy dat de wetenschappelijke wereld het debat over het bestaan van klimaatverandering afgesloten heeft. En dat de besluiten van dit debat gekend zijn door de grootste publieke leiders van deze planeet. Toch wordt de noodzaak tot handelen en een geïntegreerde strategie niet erkend door de ganse leidende politieke klasse. Moraalfilosoof Ronald Commers focust in zijn bijdrage op de ethische uitdagingen waarvoor we staan en verdedigd een common morality met daaraan een verbonden toekomstgerichte ‘morele agenda’.

Planeet op drift? Een wetenschappelijke kijk op klimaatverandering en Global Change Oscar Vanderborght (ed.). Brussel: Academic &Scientific Publishers, 2008, 632 p.

 

Klimaatbeleid