Betonstop: Vlaanderen zegt A maar doet B | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Betonstop: Vlaanderen zegt A maar doet B

Erik Grietens
E. Dronkert

Het Vlaams parlement keurde recent de juridische basis voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Met dat beleidsplan wil de Vlaamse regering tegen 2025 de ruimte-inname halveren en tegen 2040 naar een betonstop gaan. Maar in hetzelfde decreet worden tegelijk ook de bouwmogelijkheden in landschappelijk waardevol landbouwgebied versoepeld. Erg consequent is dat niet.

Landbouwgebied op de schop

Meer dan 300.000ha landbouwgebied is aangeduid als landschappelijk waardevol. Daar grote stallen, loodsen of serres bouwen, kan niet zomaar. Het werd in het verleden al wel geprobeerd, maar de vergunning werd telkens tegengehouden door de rechtbank. Op vraag van de landbouwsector heeft het Vlaams parlement de regels voor bouwen in landschappelijk waardevol gebied nu versoepeld. Jammer, want het zal de verrommeling van het landschap alleen maar verder in de hand werken.

Advocaten tussen de bieten

De stallen, loodsen en serres kunnen perfect op een andere plek neergezet worden. Heel wat landbouwgebouwen komen namelijk te koop te staan; jaarlijks gaan een duizendtal landbouwers met pensioen. Heel wat van die leegstaande boerderijen worden opgekocht door niet-landbouwers, om er een woning of advocatenkantoor van te maken, of voor economische activiteiten zoals een garagebedrijf of een tuincentrum. Vandaag zijn ongeveer 20.000 niet-landbouwbedrijven actief in landbouwzones, vaak zonder vergunning.

Landbouwer grootste slachtoffer

Met het nieuwe decreet wordt die evolutie nog verder in de hand gewerkt. In plaats van hergebruik van leegstaande boerderijen door nieuwe landbouwbedrijven te stimuleren, zullen nu meer aanvragen volgen om nieuwe landbouwgebouwen op te trekken, ook in landschappelijk waardevol landbouwgebied. Tegelijk worden met dit decreet zonevreemde tuincentra in landbouwgebied in één pennentrek geregulariseerd, en geeft het parlement groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied. Dat terwijl vandaag al een derde van alle weilanden in Vlaanderen bestaat uit hobbyweiden voor paarden.

Zo komt de open ruimte in landbouwgebieden steeds meer onder druk te staan. Ook de prijs van landbouwgrond schiet de hoogte in. Daarvan zullen de landbouwers zelf uiteindelijk het grootste slachtoffer zijn.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit