Bewezen: ultrafijnstof piekt rond Schiphol. En Zaventem?

In woonwijken rondom Schiphol is de lucht sterk vervuild door hoge concentraties ultrafijnstof van opstijgende en landende vliegtuigen. Het gaat om tientallen procenten extra van het schadelijke goedje. Hoog tijd om ook de situatie rond Zaventem onder de loep te nemen.

Tot op 15 kilometer

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar ook het Vlaamse VITO aan meewerkte. De gemeten concentraties liggen het hoogst vlak bij de start- en landingsbanen.Vliegtuigen blijken bij start tot 300.000 van deze zeer schadelijke nanodeeltjes per kubieke centimeter uit te stoten.  Maar ook op 15 kilometer afstand is nog steeds 20 procent van al het ultrafijnstof afkomstig van het vliegverkeer.

Ultrakleine stofdeeltjes dringen via de longen door tot in de bloedbaan. Longen, hart, bloedvaten en andere organen kunnen aangetast worden. Hoewel de onderzoekers zich niet willen uitspreken over de mogelijke gezondheidseffecten, adviseren ze de Nederlandse overheid wel om deze risico's verder te laten onderzoeken.  

Hoog tijd voor onderzoek

Rondom Zaventem werd dergelijk onderzoek vooralsnog niet uitgevoerd. Nochtans gaat het om een zeer dicht bebouwd verstedelijkt gebied, waar sommige woonwijken vlak naast de start- en landingsbanen liggen. Hoog tijd dus om ook bij ons dergelijk onderzoek uit te voeren.

> Het onderzoek

Luchtkwaliteit