Bezetting Ferrarisbos stelt nood aan actieplan zonevreemde bossen opnieuw op scherp | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bezetting Ferrarisbos stelt nood aan actieplan zonevreemde bossen opnieuw op scherp

Erik Grietens

vrijdag 30 augustus 2013

Al heel de zomer bezetten activisten van GroeNoord en Groenfront het zogenaamde Ferrarisbos in Wilrijk. De firma Essers heeft een vergunning gekregen om dit zonevreemde bos te kappen en er een magazijn te bouwen. Het bos kreeg de naam Ferrarisbos omdat het al voorkomt op de Ferrariskaart uit 1771.  Het bos aan de Fotografielaan in Wilrijk is eeuwenoud en daarom ook zo waardevol. Het bevat kanjers van bomen, veel dood hout en bezit een rijke biodiversiteit. Maar omdat het op het gewestplan ingekleurd is als bedrijvenzone, kan het – mits een compensatie – gekapt worden.

Dit bos is geen alleenstaand geval. In Vlaanderen liggen naar schatting zo’n 7.000 ha bedreigde zonevreemde bossen. Die verdienen bescherming, zeker in het bosarme Vlaanderen. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat een oplossing zou worden gezocht voor deze bossen. Vlak voor de vakantie stelde minister Joke Schauvliege in het parlement dat het actieplan zonevreemde bossen bijna klaar is. De administratie maakte een inventaris van de zonevreemde bossen en een rangschikking op basis van de biologische waarde van de zonevreemde bossen. De meest waardevolle bossen zullen bescherming krijgen. De minister beloofde om in september met het plan naar buiten te komen. We kijken er vol verwachting naar uit.