Bezwaarschrift BBL tijdens openbaar onderzoek Oosterweelverbinding

Vorige week vrijdag keurde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) goed voor de Oosterweelverbinding. Dit GRUP legt de bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften voor de nieuw te bouwen autosnelweg vast.

Het openbaar onderzoek over dit GRUP loopt van 16 juni tot 14 augustus. Tijdens dit onderzoek kan iedereen een bezwaarschrift indienen. BBL zal dat zeker doen, om de volgende regering nogmaals te wijzen op het feit dat met het BAM-tracé 400.000 Antwerpenaren blootgesteld blijven aan te veel fijn stof. De milderende maatregelen die het GRUP voorstelt, beperken zich tot oplapwerk. Met de keuze voor de Oosterweelverbinding maakt de regering de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaren ondergeschikt aan een paar minuten extra tijdswinst in het verkeer.

In april en mei worden een tiental informatiemomenten georganiseerd in diverse Antwerpse wijken.

Voor meer informatie: www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00350/00378_00001/index.html

Luchtkwaliteit