Bezwaarschrift tegen veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bezwaarschrift tegen veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen

Linn Dumez

donderdag 2 december 2010

Worden er binnenkort genetisch gemanipuleerde (gg-)aardappelen geteeld in België? Als het van chemiereus BASF afhangt wel. Het bedrijf vraagt samen met de Universiteit van Gent toelating voor een veldproef in Wetteren. Gelukkig kan de veldproef nog gestopt worden. Er loopt immers tot 8 december een publieksraadpleging over het dossier. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Nature et Progrès, Bioforum, Velt en Wervel dienden samen bezwaar in tegen de veldproef. Ook u kan als burger uw stem laten horen en bezwaar maken. Via de website van Greenpeace kan u een modelbrief versturen naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U kan natuurlijk ook zelf een brief opstellen.

Het gaat om aardappelen die via genetische manipulatie resistent zijn gemaakt tegen de aardappelziekte, Phytophthora infestans. Het doel van de veldproef is na te gaan of de gg-aardappelen werkelijk minder vatbaar zijn voor de ziekte. De milieubeweging is van oordeel dat daarvoor echter geen genetische manipulatie nodig is. Ook andere, minder risicovolle methoden kunnen de aardappelen weerbaarder maken tegen Phytophthora. Via klassieke veredeling zijn er al rassen die een verhoogde weerbaarheid vertonen, zoals Bionica, Toluca en Sarpo Mira. Daarnaast helpen klassieke landbouwpraktijken zoals gewasrotatie ook bij de bestrijding van de ziekte. Genetische manipulatie is dus niet nodig, ze is zelfs ongewenst. De risico’s die genetisch gemanipuleerde gewassen met zich meebrengen, kunnen nog niet volledig worden ingeschat. Effecten op lange termijn, op mens en milieu, op fauna en flora, en op niet-doelwitorganismen zijn onvoldoende onderzocht. Bovendien moet er extra geïnvesteerd worden in het gescheiden houden van gg-aardappelen en gewone aardappelen, wat extra kosten met zich meebrengt. Het risico op besmetting van gangbare en biologische producten met gg-producten is niet gering. Daarenboven vergroten gg-gewassen de machtsconcentratie binnen de agro-industrie aanzienlijk.