Bezwaren tegen ring rond Eeklo | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bezwaren tegen ring rond Eeklo

Erik Grietens

maandag 18 oktober 2010

Vorige week dienden Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Vereniging voor Bos in Vlaanderen een gezamenlijk bezwaarschrift in tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan van de provincie Oost-Vlaanderen om een ringweg rond Eeklo aan te leggen. De bedoeling van de ringweg is om het doorgaand verkeer uit het centrum van Eeklo te weren en op die manier de verkeersoverlast beperken. We staan uiteraard achter het streven om verkeersoverlast in het centrum van Eeklo te verminderen. De vraag is echter of dat wel zal lukken met een doortrekking van de ring. Deze nieuwe ring verbindt de steenweg N9, komende uit Gent, met de E34, de expresweg naar Knokke. Met de doortrekking van de ring dreigt een nieuwe verkeersas te ontstaan voor doorgaand verkeer tussen Gent en de E34. Dit verkeer vanuit Gent hoeft immers niet langer via de R4 te rijden, maar kan een hele hoek afsnijden via de nieuwe ringweg. Het eindresultaat van de operatie dreigt dus vooral méér verkeersoverlast te zijn, in plaats van minder.

Bovendien loopt de nieuwe weg rakelings langs het bosgebied het Leen, een Europees beschermd natuurgebied en een druk bezocht wandelparadijs. De aanleg van het tracé zal ernstige gevolgen hebben voor de ecologische waarde van het Leen. Het milieueffectenrapport schat vooral de te verwachten verdroging door de bemaling en de toename van de geluidsoverlast negatief in. Daarom vragen Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Vereniging voor Bos in Vlaanderen aan het provinciebestuur om zich nog eens duidelijk te bezinnen over het nut en de noodzaak van deze ringweg.