Biobrandstoffen als koolstoftikkende tijdbom? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Biobrandstoffen als koolstoftikkende tijdbom?

Sara Van Dyck

donderdag 1 juli 2010

Deze week stelden de Europese milieukoepels Birdlife International, EEB en Transport and Environment in het Europees parlement een rapport voor over de impact van biobrandstoffen. Dit rapport is gebaseerd op twee nieuwe studies die sterke kritiek uiten op het  Europese biobrandstoffenbeleid.

Europa wil tegen 2020 20% van haar energieverbruik opwekken met hernieuwbare energie. Daarnaast wil Europa ook 10% hernieuwbare energie voor transport halen tegen 2020. Een aanzienlijk aandeel van die energieproductie wordt en zal ook in de toekomst worden opgewekt door middel van biomassa. Hierbij dreigt de remedie echter erger te worden dan de kwaal.

Een studie van Joanneum Research toont aan dat de CO2-besparingen van biomassa uit bos in de Europese wetgeving en onder het Kyotoprotocol op een zeer gebrekkige manier worden berekend. In de huidige berekeningen wordt namelijk gesteld dat de inzet van biomassa voor energie-opwekking koolstofneutraal is. Er wordt met andere woorden van uitgegaan dat de CO2 die bij verbranding van de biomassa wordt uitgestoten, meteen weer wordt gecapteerd door aangroeiende planten. Dit is echter niet het geval voor houtige biomassa, aangezien het bij bomen jaren duurt voor de uitgestoten CO2 weer kan vastgelegd worden in een nieuwe boom. De studie concludeert dan ook dat het kappen van bossen voor energie-opwekking een koolstofschuld veroorzaakt. De echte klimaatimpact van biomassa uit bos kan op korte en middellange termijn veel erger zijn dan die van de fossiele brandstoffen.

 

Een andere studie, uitgevoerd door CE Delft, onderzocht de klimaatimpact van de belangrijkste biobrandstoffen die in Europa gebruikt worden. Hierbij werd in het bijzonder gekeken naar de effecten van indirect landgebruik. We berichtten eerder al over dit probleem waarbij de biobrandstofgewassen in eerste instantie voedselgewassen vervangen, waardoor de  voedselproductie elders, op nieuw land, wordt hernomen. Dit laatste zorgt voor extra CO2-emissies. Het rapport, dat gebaseerd is op een analyse van verscheidene door de Europese Commissie gesubsidieerde onderzoeksprojecten, concludeert nu dat de meeste gebruikte biobrandstoffen een even nefaste impact hebben op het klimaat als fossiele brandstoffen, indien het indirect landgebruik in rekening wordt gebracht.

Zo lang Europa de echte klimaatimpact van biobrandstoffen niet in rekening brengt, is de Europese aanpak gedoemd te mislukken en zadelen we onszelf op met een enorme koolstofschuld. De milieuorganisaties roepen Europa daarom op om bindende duurzaamheidscriteria voor biomassa in te voeren en de effecten van indirect landgebruik in rekening te brengen. België weet alvast wat het tijdens het Europees voorzitterschap te doen staat.