Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu zeggen neen tegen Seine-Schelde-West | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu zeggen neen tegen Seine-Schelde-West

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

donderdag 9 april 2009

Het project Seine-Schelde-West zal de huidige waterproblemen vergroten, zeker wanneer de klimaatverandering in rekening wordt gebracht. Bovendien is de economische noodzaak van het project hoogst twijfelachtig en zijn de kosten ervan zwaar onderschat. Ten slotte heeft het een grote impact op de natuur en landbouw in de regio rond het Schipdonkkanaal.

Reden genoeg voor Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het dossier. De boodschap van de organisaties is niet mis te verstaan: “De Vlaamse regering moet dit project afblazen nu het nog kan”. In plaats van te investeren in de enorme infrastructuurwerken voor Seine-Schelde-West, moet de overheid werk maken van een toekomstgericht waterbeheer voor het Scheldebekken.

Voor de ontsluiting van Zeebrugge moeten naast de voorziene weginfrastructuur,  de estuaire vaart en het spoor uitgebouwd worden. Daar bestaat wel maatschappelijke eensgezindheid over, stellen de organisaties.

Grond / Ruimte

De uitvoering van Seine-Schelde-West neemt onredelijk veel open ruimte en beschikbare gronden in beslag. Er is de rechtstreekse inpalming van grond door de verbreding van het Schipdonkkanaal en het graven van het verbindingskanaal tussen het Schipdonkkanaal en het Boudewijnkanaal. Maar ook onrechtstreeks slorpt het project veel ruimte op. Er moeten bruggen worden verbouwd en heel wat grachten worden verbreed om de verzilting tegen te gaan. Daarnaast moet er grond worden aangesneden om verloren natuurgebieden te compenseren. Tot slot zou ook de opslag van grondoverschotten veel ruimte in beslag nemen. Het is nu reeds duidelijk dat de uiteindelijk een veelvoud aan landbouwgrond door het project zal verloren gaan dan de 70 ha die nu voor de verbreding in de plan-Mer zijn vermeld

Waterproblemen van de toekomst

De uitvoering van het project zou ook zorgen voor de degradatie van landbouw- en natuurgronden rond het kanaal. Dat zou het gevolg zijn van het zout water in het kanaal. Om dat probleem te voorkomen, is voorzien om grote hoeveelheden water naar het verbreed kanaal af te leiden. Dat water is er niet– ’s zomers zijn er nu al watertekorten rond Gent. In de toekomst zullen die tijdelijke watertekorten steeds meer opduiken, als gevolg van de opwarming van de aarde.

Het beschikbare zoet water is nodig om te voorzien in de verschillende functies van het bestaande netwerk (bvb natuurfunctie van de Zeeschelde, landbouwfunctie van kanaal Gent-Oostende, scheepvaartfunctie van het kanaal Gent-Terneuzen). Het is ook van strategisch belang voor de toekomstige watervoorziening van de hele kustregio.

Seine-Schelde-West uitvoeren, zou een strategische blunder zijn in het integraal waterbeleid: het project verergert de bestaande problemen van watertekort en verzilting en negeert de waternoden en evoluties in de toekomst.