Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstellingen: een kernversterkend winkelbeleid en het aanpakken van files. Daarom vragen Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en BRAL de Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren.

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze werk wil maken van levendige winkelkernen. Het regeerakkoord kondigt een beleid inzake kernversterking aan, met de afbakening en ondersteuning van kernwinkelgebieden, het beperken van nieuwe 
baanwinkels, het afsluiten van handelsconvenanten met gemeenten,…  Zo wil de Vlaamse regering zeer terecht de handel in de binnensteden versterken. Hoe Uplace in dat plaatje past blijft een raadsel. Door zijn ligging buiten de kern zal Uplace net een keiharde concurrentie zijn voor de handelskernen van o.m. Brussel, Vilvoorde en Leuven. 

En wat met het fileprobleem? 

Een andere topprioriteit uit het regeerakkoord is het aanpakken van de files. Vandaag lichten professoren van de UGent en de VUB in het Vlaams parlement hun studie toe, waaruit blijkt dat 85 procent van de bezoekers van Uplace met de wagen zou komen en slechts 15% met het openbaar vervoer. Heel wat minder dus dan de onrealistische 40% die Uplace vooropstelt. En zelfs als er toch 40% met het openbaar zou komen, dan nog blijft de bijkomende verkeersstroom problematisch. Deze shoppingmall verwacht immers  acht miljoen bezoekers per jaar, of zo’n 25.000 per dag. Zelfs als 60% daarvan met de auto zou komen, zijn dat nog steeds 15.000 voertuigbewegingen extra per dag (gerekend aan een gemiddelde bezetting van 2p/auto en een heen- en terugrit), dit op een van de grootste congestiepunten van het land. Die bijkomende verkeersstroom zou nefast zijn voor de nu al bar slechte luchtkwaliteit in de regio, waar vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zorgen baren.

De te verwachten mobiliteitsproblemen op de Brusselse ringwaren voor de Raad van State de belangrijkste reden om het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Uplace te vernietigen. Die mobiliteitsproblemen zullen ook met een nieuwe beslissing niet opgelost raken. Uplace is helemaal verkeerd gelegen, op een volledig verzadigde autolocatie buiten de stad. Winkels horen daarom thuis in het centrum, niet langs de snelweg.

Shoppingcentra