Bond Beter Leefmilieu lanceert 21 klimaatmaatregelen voor het Vlaamse klimaatbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu lanceert 21 klimaatmaatregelen voor het Vlaamse klimaatbeleid

woensdag 13 april 2016

BRUSSEL - Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vandaag 21 concrete klimaatmaatregelen overhandigd aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement en tevens voorzitter van de Vlaamse klimaatcommissie. De Vlaamse regering en het parlement buigen zich immers op dit moment over het toekomstige klimaatbeleid naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs. Volgende week dinsdag vindt de Vlaams klimaattop plaats. Volgens Bond Beter Leefmilieu zullen overheden zich moeten reppen als ze klaar willen zijn om te breken met de fossiele economie, want toestellen en voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken zullen veel eerder dan gedacht van de markt (moeten) verdwijnen.

Fossiel is het nieuwe roken

De opmars van de fossiele brandstoffen is voorbij. Het gebruik van steenkool, olie en gas zal de komende tien jaar vanuit de markt, de overheid en de samenleving steeds meer onder vuur komen te liggen. We evolueren naar een nieuw systeem dat draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan: de hernieuwbare en circulaire economie.

Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu: “De evolutie naar dit nieuwe systeem is nu al bezig. De voorbije twee jaar werd er wereldwijd meer geïnvesteerd in hernieuwbare energie uit zon en wind dan in fossiele energie. De kostprijs van hernieuwbare technologie daalt spectaculair. Tegelijk hebben wereldleiders zich in Parijs geëngageerd om de atmosfeer niet langer als een afvoerputje te gebruiken. Ze willen de uitstoot van CO2 naar nul reduceren. Ook de bevolking is de vervuiling moe. Dat alles creëert een klimaat voor verandering. We verwachten dat de samenleving in de komende tien jaar, tussen 2020 en 2030, zal breken met fossiele brandstoffen.”

Tijd voor een daadkrachtig klimaatbeleid

Het klassieke klimaatbeleid volstaat niet langer. Dat was erop gericht om via losstaande maatregelen de vervuiling stapsgewijs terug te dringen. Koelkasten zijn nu zuiniger en wagens verbruiken minder. Dat is goed, maar lang niet voldoende. Om te evolueren naar nuluitstoot is er nood aan heel ander energie- of mobiliteitssysteem. We zullen het elektriciteitsnetwerk, de gebouwen of mobiliteit moeten vorm geven vanuit de vereisten van nuluitstoot en geen gebruik van fossiele brandstoffen. Dat vergt niet enkel een mentaliteitswijziging maar vooral enorme investeringen en aanpassingen.

“Vóór 2020 kunnen politici twee grote stappen zetten. Enerzijds alle steun voor fossiel schrappen: van de verloning met wagens en diesel over de subsidies voor raffinaderijen tot het stookoliefonds. Anderzijds de infrastructuur voor hernieuwbare energie en elektrisch transport klaarstomen. Geen broeikasgasemissies of vervuiling meer is het doel. We winnen er een gezonde leefomgeving, jobs en welvaart mee,” besluit Mathias Bienstman.

> Lees ons dossier

> Klik hier voor beeldmateriaal van de persconferentie (Flickr, © Bond Beter Leefmilieu)