Bond Beter Leefmilieu organiseert conferentie rond Elektrische mobiliteit

Op 14 september 2010 organiseert Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, de conferentie Elektrische mobiliteit 2020.

BBL wil daarmee het maatschappelijk debat aanzwengelen rond de kansen en bedreigingen voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen.

Dat zowel minister president Kris Peeters als vice-minister president Ingrid Lieten het woord zullen nemen, toont aan welk groot belang elektrische mobiliteit voor Vlaanderen kan en zal hebben. Het initiatief kadert trouwens in Vlaanderen in Actie.

Heel wat sprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven werken mee aan dit initiatief van de milieubeweging, wat aangeeft aan dat elektrische mobiliteit de kans biedt om doorbraken te creëren op ecologisch, sociaal en economisch gebied.

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie plaatst het debat ook in een Europees perspectief.

Vier thema’s worden in themafora uitgediept:

  • Mobiliteit in de toekomst
  • Technologische uitdagingen
  • Energie
  • Industriële ontwikkeling
Elektrische wagens