Bond Beter Leefmilieu reageert op Nederlandse schaliegasplannen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu reageert op Nederlandse schaliegasplannen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

dinsdag 8 juli 2014

In het kader van een publieksconsultatie dient Bond Beter Leefmilieu (BBL) deze week een standpunt in met betrekking tot de Nederlandse plannen om op zoek te gaan naar schaliegas in Nederland. Hiermee reageert BBL op het milieueffectrapport dat een structuurvisie voor schaliegasontginning in Nederland voorafgaat. 

BBL benadrukt in haar standpunt dat de Nederlandse overheid ten gronde moet onderzoeken of schaliegaswinning überhaupt wel wenselijk is. De optie “geen schaliegasontginning” moet grondig afgewogen worden tegenover de alternatieven waar wel voor schaliegasontginning gekozen wordt, en alle effecten op mens en milieu moeten daarbij nauwkeurig worden onderzocht.  Dat onderzoek mag niet stoppen aan de Nederlandse landsgrenzen. Schaliegasontginning in Nederland kan immers ook effecten hebben op het Belgische grondgebied (oa. op het vlak van waterhuishouding, de impact op breuklijnen, transport,...). 

BBL ondersteunt met deze reactie de zienswijze van de provincies Limburg en Antwerpen. De provincies stellen terecht dat schaliegasontginning aan hun grenzen niet alleen risico’s inhoudt voor mens en milieu in Nederland, maar ook in België. 

Je kan zelf nog een ‘zienswijze’ bij de Nederlandse overheid indienen tot 9 juli. Laat je inspireren door  het standpunt van BBL en de ontwerpantwoorden op de website van Climaxi.