Bond Beter Leefmilieu steunt kilometerheffing, maar pleit ook voor behoud vergroende verkeersfiscaliteit

Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt het pleidooi van minister van mobiliteit Ben Weyts voor een kilometerheffing voor personenwagens. Maar BBL roept de minister op om stapsgewijs tot een eerlijke doorrekening van verplaatsingskosten te komen. Het heeft immers weinig zin om een nieuwe heffing in te voeren zolang de overheid de private kilometerkost van honderdduizenden automobilisten subsidieert via het stelsel van de bedrijfswagens.

“De beste kilometerheffing op korte termijn is het stopzetten van het gratis privégebruik van de tankkaart. Nu kan iemand op kosten van de overheid met z’n salariswagen naar de Ardennen rijden en terug. Hij tankt zo goed als gratis diesel. De afgelegde private kilometers worden niet doorgerekend in het ‘Voordeel van Alle Aard’ (VAA) dat belast wordt bij een salariswagen. Dat leidt er toe dat de honderdduizenden salariswagens volgens het Planbureau gemiddeld 6000 kilometer per jaar meer rijden dan een privéwagen. Partijgenoot van Weyts en minister van financiën Van Overtveldt kan met een eenvoudige wijziging daar verandering in brengen. Het brengt miljoenen euro's op, doet de files krimpen en vermindert de vervuiling,” zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Bond Beter Leefmilieu vindt dat een slimme kilometerheffing het wagengebruik moet belasten op de voertuigkenmerken, de plaats en het tijdstip van de verplaatsing. Daarnaast moet ook de ‘Belasting op In Verkeersstelling’ (BIV) behouden blijven. “De recent vergroende verkeersfiscaliteit zorgt immers voor een milieusturend effect. Door een korting op de aankoop, kiezen consumenten voor een minder vervuilende wagen. Een slimme kilometerheffing wordt dus best gecombineerd met de BIV. De jaarlijkse verkeersbelasting kan voor ons wel verdwijnen,” besluit Jonathan Lambregs.

Slimme kilometerheffing