Bond Beter Leefmilieu verheugd over verdere vergroening verkeersfiscaliteit

Bond Beter Leefmilieu is verheugd over de ambities van de Vlaamse regering om de Vlaamse verkeersbelasting en de Belasting op in Verkeerstelling (BIV) verder te vergroenen. 

"Men stuurt zo weg van vervuilende dieselwagens en stimuleert de aankoop van propere alternatieven. De keuze voor zuiver elektrische en door waterstof aangedreven wagens ligt in lijn met het streven naar een 100% hernieuwbaar model. Enkel zo kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen doorbreken," zegt Elien Raport, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

Slimme kilometerheffing