Bond Beter Leefmilieu vraagt banken om biomassacentrale Langerlo niet te financieren | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu vraagt banken om biomassacentrale Langerlo niet te financieren

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

vrijdag 29 januari 2016

Bond Beter Leefmilieu vraagt alle grootbanken in België om de elektriciteitscentrale in Langerlo niet te financieren. Die ombouw naar een biomassacentrale is vanuit milieu- en maatschappelijk oogpunt ongewenst. Om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen moet Vlaanderen inzetten op energiebesparing bij gezinnen en energieopwekking uit wind en zon. En dus niet op biomassa. Zon en wind zijn intussen financieel het voordeligst en hebben een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

“De Vlaming zal in tien jaar tijd 2 miljard euro subsidies betalen voor een centrale die niet nodig is voor de stroomvoorziening en die meer CO2 uitstoot dan de oude steenkoolcentrale. De biomassacentrale zal jaarlijks 1,6 miljoen ton hout opstoken of ongeveer 3 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is evenveel als 1,5 miljoen wagens. Het grootste deel van de opgewekte energie blaast ze als warmte in de lucht,” zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. 

“De banken hebben de mogelijkheid om de stekker uit het project te halen omwille van de financiële risico’s en het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak. We roepen ze op om geen leningen of andere financiering toe te kennen aan ‘German Pellets’ voor de ombouw van de steenkoolcentrale in Langerlo naar een biomassacentrale. De centrale is financieel riskant door de lage stroomprijs, de stijging van de kosten van houtpellets en de maatschappelijke controverse over de subsidies. Bovendien bevindt de Duitse onderneming German Pellets zich in slechte papieren.”

Een recente studie van het onderzoeksbureau 3E in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en IEW toont aan dat grootschalige biomassacentrales de duurste optie zijn om de Europese groene stroom doelstellingen te halen. 

“Wanneer onze overheden meer inzetten op wind en zon besparen ze 2 miljard euro aan subsidies. We vragen om daarop in te zetten en met een grootschalig renovatieprogramma de werkgelegenheid in de bouwsector te ondersteunen,” besluit Sara Van Dyck.