Bond Beter Leefmilieu vraagt snelle aanpassing verlichting | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu vraagt snelle aanpassing verlichting

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

maandag 25 augustus 2014

Verlichting gebouwen in dienstensector aanpassen levert besparing 800MW.

Nu de bevoorradingszekerheid deze winter onder druk staat, zoekt iedereen koortsachtig naar oplossingen. De aandacht voor besparing is miniem. Toch kan  bijvoorbeeld het aanpassen van verlichting in de dienstensector op redelijk korte termijn aanzienlijke besparingen opleveren.

Een efficiëntere verlichting voor de dienstensector op grote schaal, waarbij in 75% van de gebouwen 40% elektriciteit op de verlichting bespaard wordt, kan een besparing van meer dan 800MW aan piekvraag opleveren. We denken hierbij aan kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, banken, enz. “Een relighting kan binnen de 2 maanden uitgevoerd worden en levert al gauw een besparing van 50 tot 70% op. De investering verdient zich tussen de één en vier jaar terug. Niets dan voordelen dus,” bevestigt Robin Bruninx van energiestudiebureau Encon. “Gerichte begeleiding en financiële ondersteuning moeten bedrijven over de streep trekken.”

Grootschalig noodplan voor energie-efficiëntie

“Relighting is slechts een eerste stap.Wij roepen de Vlaamse en federale regering op om een allesomvattend noodplan voor energie-efficiëntie opmaken,” vertelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Besparingsmaatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing op korte termijn, maar bieden ook een structureel antwoord aan de bevoorradingszekerheid op de lange termijn, het klimaatprobleem en een stijgende energiefactuur.”

Snel energie besparen

Met de winter praktisch voor de deur, lijkt een grootschalige relighting op de zeer korte termijn misschien ondenkbaar, maar mits politieke wil, kan er veel. Bovendien levert een grootschalig energiebesparingsprogramma zeker op de iets langere termijn effect op. Geen overbodige luxe, want ook de winter van 2015 dreigt er stroomtekort. De kans is immers reëel dat Doel 3 en Tihange 2 blijvend stilliggen. Bovendien worden de reactoren Doel 1 en 2 in 2015 gesloten in het kader van de kernuitstap.

Voorbeelden uit het buitenland tonen dat het mogelijk is om snel energie te besparen. Zo slaagt Japan er in om een derde van de weggevallen nucleaire capaciteit te vervangen door energiebesparing. Het dossier in bijlage gaat uitgebreider in op deze mogelijkheden.