Bosareaal gaat weer achteruit

Bij de start van de week van het bos presenteerde de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) haar nieuwe bosbarometer. In deze bosbarometer wordt nagegaan hoe het gesteld is met onze bossen in Vlaanderen.

Uit de barometer blijkt dat er, na een voorzichtige kentering de afgelopen jaren, in 2008 weer meer bos verdween dan er bij kwam. In 2008 werd er – volgens de officiële cijfers – 156 hectare met vergunning ontbost terwijl er amper 152 hectare bos is bijgekomen. Vlaanderen is dus opnieuw een netto ontbosser.

VBV vreest dat de balans nog veel negatiever is dan blijkt uit deze cijfers, aangezien het hier enkel gaat om de vergunde ontbossingen. Illegale ontbossingen en administratieve vertragingen zorgen ervoor dat de oppervlakte ontbossingen ongetwijfeld nog een pak hoger lag in 2008. De doelstelling van 769 hectare netto bosuitbreiding per jaar halen we voor het zoveelste jaar op rij al helemaal niet.

Verder blijkt uit de barometer dat het geld van het boscompensatiefonds nog steeds onvoldoende gebruikt wordt en dat ongeveer 30% van onze bossen zonevreemd zijn. Tegelijk komt VBV daarom met een reddingsplan voor de zonevreemde bossen naar buiten.

 

Bossen