Bosbarometer 2012: opnieuw meer ontbossing | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bosbarometer 2012: opnieuw meer ontbossing

Erik Grietens

vrijdag 21 december 2012

Naar jaarlijkse gewoonte maakte de vereniging Bos+ deze week haar bosbarometer bekend. Aan de hand van diverse indicatoren en officiële cijfers wordt de evolutie van het bos in kaart gebracht. De cijfers van de barometer leren dat in 2011 de nette bosoppervlakte in Vlaanderen afnam in plaats van toenam. In 2011 werd 231 ha bos gekapt voor allerhande bouwwerken, terwijl er omgekeerd 172 ha nieuw bos werd aangeplant, een netto verlies van 59 ha. Het boscompensatiefonds – waarin bij ontbossingen een bijdrage moet worden gestort voor herbebossingprojecten – bevat ondertussen ettelijke miljoenen, maar heeft nog niet voor een grote inhaalbeweging gezorgd. Positief is wel dat dit boscompensatiefonds opengesteld werd voor lokale overheden. Dat zorgde dit jaar voor 68 ha nieuwe bebossingsprojecten.

Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) weerlegde in een reactie de conclusies van de Bosbarometer. Volgens de minister zijn de cijfers onvolledig omdat ze geen rekening houden met spontane verbossingen en met niet aangevraagde bebossingen. De minister wil daarom wachten op haar eigen bosinventarisatie, op basis van satellietbeelden. Pas als die klaar is kan volgens minister Schauvliege een correcte uitspraak worden gedaan over de toestand van het bos in Vlaanderen. Het klopt dat spontane bebossingen niet zijn opgenomen in de cijfers van Bos+, maar dat geldt omgekeerd ook voor de onvergunde, illegale ontbossingen, die evenzeer voorkomen.

Beide fenomenen hebben overigens geen verband met het beleid van de minister. Spontane bebossingen en illegale ontbossingen hebben geen significant effect op het echte probleem: we  zijn nog steeds heel ver verwijderd van de doelstelling om 10.000 ha nieuwe bossen aan te planten in Vlaanderen. Dat werd meer dan 10 jaar geleden al afgesproken. BBL betreurt dat Minister Schauvliege deze uitdaging om tot een echte inhaalbeweging te komen, uit de weg gaat.

De bosbarometer: http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/740-bosbarometer-2012-waar-blijven-de-daden