Bosbeleid heeft gefaald | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bosbeleid heeft gefaald

Erik Grietens

vrijdag 25 april 2014

Volgens professor Kris Verheyen van de Universiteit Gent en professor Bart Muys van de Universiteit Leuven heeft het bosbeleid in Vlaanderen gefaald. Beide academici maken zich grote zorgen over de bossen van Vlaanderen. Het zijn er te weinig en ze zijn te kwetsbaar. Reeds in 1997 werd in het Ruimtelijk structuurplan een inhaalbeweging voor het bosarme Vlaanderen beloofd. Er zou 10.000 ha bos bijkomen. De jongste vijftien jaar is er echter maar 2.000 tot 3.000 hectare bos extra voorzien, maar tegelijk is 2.000 hectare bos gekapt. Netto is er op 15 jaar dus maar 1.000 ha bos bijgekomen. Ook van de beloofde stads(rand)bossen is weinig in huis gekomen.

Het bosbeleid heeft gefaald volgens beide proffen. Zowel de huidige Vlaamse ministers van leefmilieu en ruimtelijke ordening als hun voorgangers zijn er niet in geslaagd de extra 10.000 hectare bos te realiseren die het Structuurplan vraagt. En dat is een spijtige zaak, want extra bossen aanleggen zal de samenleving veel meer opbrengen dan het kost. Zo zorgen bossen door hun luchtzuiverende werking voor een betere luchtkwaliteit en een lagere factuur voor de gezondheidszorg.