Boslandbouw geen succes | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Boslandbouw geen succes

Erik Grietens

vrijdag 5 juni 2015

Uit een parlementaire vraag aan Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) blijkt dat de aanplantsubsidies voor boslandbouwsystemen geen groot succes zijn. De afgelopen drie jaar werd voor slechts 36 hectare een subsidie aangevraagd.

Streefdoel 300 ha

Bedoeling van boslandbouw is om gras- of akkerland te combineren met het aanplanten van bomenrijen, wat tal van voordelen biedt voor landschap en natuur. Het idee van boslandbouw is één van de vergroeningsmaatregelen uit het Europees landbouwbeleid.

De afgelopen drie jaar werd voor slechts 36 hectare een subsidie aangevraagd, terwijl het streefdoel op 300 hectare ligt. De meerderheid van die aanvragen kwam van biologische landbouwers. Hopelijk vindt ook de traditionele landbouw sneller zijn weg naar deze subsidies.

> De parlementaire vraag