Boslandbouw nog geen succes | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Boslandbouw nog geen succes

Erik Grietens

donderdag 7 februari 2013

Uit een parlementaire vraag aan Vlaams minister-president Kris Peeters blijkt dat de aanplantsubsidies voor boslandbouwsystemen geen groot succes zijn. Bedoeling daarvan is om gras- of akkerland te combineren met het aanplanten van bomenrijen. Landbouwers kunnen een financiële ondersteuning krijgen om snelgroeiend hout, dat verwerkt kan worden tot houtpellets en kan dienen als biomassa aan te planten. Nu komen houtpellets voor biomassacentrales veelal uit Canada of Zuid-Amerika, wat vele vragen doet rijzen bij de duurzaamheid ervan. Een groter aanbod van biomassa uit eigen land zou een goede zaak zijn om onze afhankelijkheid van fossiele energie en van biomassa uit Amerika te beperken.

In 2012 vroegen echter maar 5 landbouwers de subsidie aan, voor een oppervlakte van slechts 9 ha. Het blijft voorlopig dus bij experimentele proefprojecten. Om agroforestry systemen in Vlaanderen echt te laten doorbreken, is volgens minister-president Peeters nood aan meer onderzoek naar de productiviteit en economische rendabiliteit. Daarnaast wordt ook nagedacht over een onderhoudssubsidie, aanvullend op de bestaande aanplantsubsidie. Verder wil Peeters ook inzetten op een betere voorlichting en op het oplossen van enkele wettelijke knelpunten.