Bouw nieuwe Engelse kerncentrale in de koelkast | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bouw nieuwe Engelse kerncentrale in de koelkast

Sara Van Dyck

donderdag 10 september 2015

De bouw van de nieuwe kerncentrale Hinkley C in Engeland is voor onbepaalde duur uitgesteld. Uitbater EDF kreeg van de Engelse overheid de garantie voor overheidssteun voor een periode van 35 jaar, goed voor een bedrag van meer dan 100 miljard euro. Daarmee zou deze kerncentrale de Engelse consument drie keer meer kosten dan wat volgens het Internationaal Energieagentschap nodig is. 

Torenhoge subsidies

De bouw van de nieuwe kerncentrale ligt scherp onder vuur. Onlangs nog diende de Oostenrijkse regering klacht in bij Europa tegen de staatssteun voor de kerncentrale. Vorige week publiceerde het Internationaal Energieagentschap nieuwe kostprijsinschattingen voor kerncentrales. Volgens het IEA zou de kost van een nieuwe kerncentrale drie keer lager liggen dan de steun die de Engelse overheid aan EDF toezegde. De vraag waarom EDF dan wel aanspraak maakt op torenhoge subsidies, blijft tot op vandaag onbeantwoord.

De problemen met een andere EDF-kernreactor in aanbouw in Frankrijk zijn daar allicht niet vreemd aan. De bouw van een nieuwe kernreactor van Flamanville kent al meer dan drie jaar vertraging. Bovendien lopen de kosten daar op tot meer dan 10 miljard euro, in plaats van de oorspronkelijk ingeschatte 3 miljard. Daar komt nog bij dat er vragen zijn over de kwaliteit van het nieuwe reactorvat. Testen wijzen erop dat het staal van deze reactor niet sterk genoeg zou zijn. Als EDF in Flamanville een nieuw reactorvat moet bouwen, zou de realisatie van het Franse project in het gedrang komen. En, een mislukking in Frankrijk zal zeker ook zijn gevolgen hebben voor de plannen van EDF in Engeland.