Bouwmeester moet blijven | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bouwmeester moet blijven

Erik Grietens

vrijdag 29 augustus 2014

Al meer dan 4.500 burgers, architecten, politici, projectontwikkelaars, academici en publieke figuren ondertekenden de petitie die de nieuwe Vlaamse Regering oproept om de Vlaams Bouwmeester te laten voortbestaan. In het regeerakkoord is voorzien dat de Bouwmeester zou vervangen worden door een college van part-time experts. Het college wordt ondergebracht bij de administratie Ruimtelijke Ordening. Dat dreigt ten koste te gaan van de onafhankelijkheid van de Bouwmeester en zijn team. Een uitgehold bouwmeesterschap bedreigt de kwaliteit van onze openbare gebouwen, publieke ruimtes, infrastructuren en landschappen.

> De petitie

> Op 18 september vindt in deSingel in Antwerpen een publiek debat plaats over de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap