Broeikasgasemissies dalen in 2011 en 2012 in Europa

Recente cijfers werpen een licht op de dalende broeikasgasemissies in de Europese Unie. In 2011 daalden die met 3,3% volgens het Europees Milieuagentschap (EEA). Eurostat van haar kant publiceert de eerste cijfers voor 2012: een daling met 2,1%. De zachte winter van 2011 en de terugval in de economische activiteit verklaren de dalende emissies.

Het EEA publiceert volledige cijfers voor 2011. De broeikasgasemissies daalden met 3,3% in de EU27 in vergelijking met 2010. In 2010 waren de emissies nog opgeveerd door een koude winter en een opstoot in de economische activiteit. De daling van 2011 is in de eerste plaats veroorzaakt door de zachte winter en een lagere verwarmingsbehoefte. In 2011 tekende de Unie wel nog een economische groei op van 1,6%.

Het EEA stipt verder volgende evoluties aan voor 2011: 2/3 van de emissiereducties gebeurden in Frankrijk, Duitsland en het VK; het gebruik van fossiele brandstoffen nam af met 5% maar in de brandstofmix wint steenkool terrein en de emissies van het wegtransport namen voor het vierde jaar op rij af.

Dalende emissietrends in 2012, ook voor België

Eurostat publiceert op basis van maandelijkse energiestatistieken de eerste emissiecijfers voor 2012. Ze gaan over de CO2-emissies door het gebruik van fossiele brandstoffen, goed voor 80% van de EU emissies. Volgens die data daalden de CO2-emissies in 2012 met 2,1% in vergelijking met het jaar ervoor.

Opvallend: in België zouden de emissies in 2012 met 11,8% gedaald zijn, de sterkste daling van de hele EU samen met Finland, dat eenzelfde reductiepercentage liet optekenen. De terugval is opmerkelijk omdat er in het laatste jaar van de Kyoto periode (2008-2012) een reductie plaatsvindt, die de doelstelling voor de hele periode (–7,5%) ver overschrijdt. Eurostat geeft geen redenen aan voor de spectaculaire daling. Ook de federale klimaatadministratie heeft nog geen volledig zicht op de oorzaken. Maar de terugval in de (Waalse) industriële activiteit speelt waarschijnlijk mee.

Europa haalt doelstelling vlot

De EU is met deze cijfers niet alleen op weg om vlot haar Kyoto doelstellingen te halen, maar haalt ook acht jaar vroeger dan voorzien haar 20% reductiedoelstelling voor 2020. Als de aankoop van emissiekredieten wordt verrekend dan liggen de emissies in de EU in 2011 al 21,4% onder het niveau van 1990.

Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen dat het Internationaal Panel voor Klimaatverandereing (IPCC) oordeelt dat de doelstelling te laag ozijn m klimaatopwarming effectief te milderen. De wetenschappelijke rapporten van het IPCC bevelen geïndustrialiseerde landen aan om hun emissies met minstens 25% te reduceren tegen 2020, willen we een redelijke kans hebben om een klimaatopwarming van 2 graden of meer te vermijden.

België haalt doelstelling, Vlaanderen niet

België moet voor ‘Kyoto’ de gemiddelde uitstoot tussen 2008 en 2012 met 7,5% reduceren in vergelijking met 1990. Die doelstelling zal zeker gehaald worden. Maar omdat de doelstelling is opgedeeld tussen sectoren, zullen sommige overheden in ons land mogelijk toch met een reductietekort geconfronteerd worden. De economische crisis leidt in dat kader tot een paradoxale situatie. Terwijl bedrijven door verminderde activiteit ongebruikte emissierechten opstapelen, die ze later kunnen gebruiken of verkopen, moeten overheden ondanks het vlot halen van de globale reductiedoelstellingen toch nog emissierechten aankopen omdat ze te weinig CO2 besparen in de sectoren waarvoor ze rechtstreeks verantwoordelijk zijn: gebouwen, transport en landbouw. Vooral de emissies van transport gaan nog steeds de verkeerde kant uit in ons land: ze dalen nauwelijks. De OESO en meer recent de Europese Commissie wezen er in hun aanbevelingen op dat ons land die vervuiling dringend moet aanpakken.

Klimaatbeleid