Brussel onder gemiddelde in Europese ranking luchtkwaliteit

De Zwitserse stad Zurich mag zich Europese koploper noemen voor haar inspanningen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Dit blijkt uit de ranking Sootfree Cities die werd opgesteld door Friends of the Earth Duitsland. Hierin worden 23 grote steden beoordeeld op de geleverde en geplande inspanningen voor luchtkwaliteit op vlak van mobiliteit en transport. Brussel belandt met een schamele 64 procent op de 14de plaats in de ranking. Luxemburg eindigt als laatste, met 53 procent.

Ruimte voor verbetering

Zurich dankt de winnende score van 89% aan een interessante beleidsmix die sterk inzet op de reductie van de uitstoot van voertuigen en de promotie van meer duurzame vervoersvormen. De stad legde een vooruitstrevende luchtkwaliteitstrategie vast. Alle voertuigen werden er reeds voor 2010 verplicht uitgerust met deeltjesfilters en er werden verregaande regels ingevoerd, gebaseerd op de meest strikte Euro-normen voor nieuwe wagens, die de uitstoot van fijn stof en stikstof helpen terugdringen.

Voor Brussel blijft er nog heel wat ruimte voor verbetering. Nochtans levert de stad mooie inspanningen op vlak van onder meer fietspromotie en economische stimulansen ter verduurzaming van de mobiliteit (zoals de “Brussel’Air-premie” die burgers de eigen auto doet inruilen voor gratis gebruik van deelwagens in combinatie met een fietsvergoeding of openbaar vervoersabonnement). Een mooie kans ligt volgens de organisatoren van de ranking bij nog on(der)benutte maatregelen zoals het invoeren van lage-emissiezones.

Verder moeten naast lokale initiatieven ook op Europees niveau stappen ondernomen worden.  Striktere Europese regelgeving en concrete, ambitieuze doelstellingen voor 2020, 2025 en 2030 zijn nodig om de schadelijke luchtvervuiling tegen te gaan.

Luchtkwaliteit