Brussel wil slimme kilometerheffing, Vlaanderen en Wallonië op de rem

Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) lanceerde vorige week een pleidooi om een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren in de zone van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Dat GEN, momenteel in ontwikkeling, voorziet een forse uitbreiding van het voorstedelijk openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel. Met zo’n kilometerheffing zal het autoverkeer naar Brussel afnemen ten voordele van het openbaar vervoer, worden de spitsuren minder druk en kan de luchtvervuiling door het autoverkeer beter onder controle worden gehouden. Minister Grouwels wil de opbrengsten van een kilometerheffing investeren in meer openbaar vervoer.

Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) vindt het voorstel van haar Brusselse partijgenote voorbarig. Minister Crevits verwijst daarvoor naar het politiek akkoord dat begin 2011 werd afgesloten tussen de drie gewestregeringen. Er werd afgesproken om een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens in te voeren vanaf 2013. Waals minister Di Antonio (CDH) staat nog harder op de rem. Volgens hem kan een kilometerheffing voor vrachtwagens er pas komen tegen 2014.

Daarnaast zal er volgens het politiek akkoord ook een proefproject komen voor een kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone. Pas nadien wordt bekeken of de veralgemeende kilometerheffing voor personenwagens een goed idee is. Minister Grouwels wil dit proefproject nu dus versnellen en veralgemenen. Bond Beter Leefmilieu ondersteunt haar vraag volmondig. Want dat een kilometerheffing werkt, blijkt uit het proefproject in Leuven en werd ook al aangetoond in het buitenland. Ook uit het ontwerp MER voor de uitbreiding van de Brusselse ring, blijkt dat een kilometerheffing een groot effect heeft op de vermindering van de files op de ring rond Brussel. In de ochtendspits zou een kilometerheffing zorgen voor 60.000 autokilometers minder op de ring, terwijl het aanleggen van bijkomende rijstroken juist zorgt voor extra kilometers. Een kilometerheffing blijkt tot slot ook nodig om de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit te halen. Met bijkomende rijstroken worden de normen voor NOx niet gehaald, met een kilometerheffing wel.

Slimme kilometerheffing