Burgers en ondernemingen samen voor ambitieus klimaatakkoord

De koepelorganisatie van de Europese kamers van koophandel Eurochambers en de grootste coalitie van klimaat-NGO's in Europa - Climate Action Network (CAN) Europe - slaan de handen in elkaar. Ze roepen de Europese Unie (EU) op om in Parijs een wereldwijd, allesomvattend en ambitieus klimaatakkoord rond te krijgen. Samen vertegenwoordigen de organisaties 44 miljoen Europese burgers en 20 miljoen Europese ondernemingen.

Uitzonderlijke kans voor groene groei

Beide organisaties scharen zich achter de visie van de EU om verder te kijken dan 2030 en om een globale klimaatneutrale en klimaatrobuste wereldeconomie tot stand te brengen. Zij verklaren dat het daarbij buiten kijf staat dat de vermindering van de ecologische voetafdruk een uitzonderlijke kans is voor groene groei.

Arnaldo Abruzzini, secretaris generaal van Eurochambers: "Onze atmosfeer staat letterlijk in brand. Daarom moeten we verder kijken dan onze geschillen en ons focussen op het essentiële. Parijs is de ultieme kans voor een kick-start van wereldwijde klimaatactie. Als we deze kans missen schaadt dat niet enkel onze planeet, maar op termijn ook onze economie. Wij eisen daarom een ambitieus en wettelijk bindend klimaatakkoord in overeenstemming met de 2-graden-doelstelling."

Wendel Trio, directeur van CAN Europe: "De klimaattop in Parijs moet een duidelijk signaal geven om het gebruik van fossiele brandstoffen versneld uit de wereldeconomie te bannen. Investeringen moeten verschuiven naar hernieuwbare energie en energie-efficiëntie want dat levert jobs en groei op. De EU moet het goede voorbeeld geven en de vermindering van CO2-uitstoot versnellen zowel binnen als buiten de EU, als een passend en dringend antwoord op de klimaatcrisis."

EU moet verder kijken dan het klimaatakkoord

Eurochambers en CAN Europe verwachten van de EU en haar lidstaten dat zij hun rol als gangmaker voor internationale klimaatactie waarmaken. Beide organisaties zijn overtuigd dat Europa het goede voorbeeld moet geven door kostenefficiënte maatregelen voor hernieuwbare energie te steunen en door energie-efficiëntie te promoten. Daarnaast moet publiek en privaat geld vrijgemaakt worden voor klimaatfinanciering. Ook wacht een grondige hervorming van de Europese handel in emissierechten en moeten er duidelijke regels komen voor een Europese energie-unie. Ten slotte moet er een markt komen die producten met een lage CO2-uitstoot stimuleert.

Eurochambers en CAN Europe zijn ervan overtuigd dat deze gezamenlijke verklaring een brede consensus illustreert tussen Europese burgers en ondernemingen en hopen dat dit een krachtig signaal is voor de onderhandelaars in aanloop naar de klimaattop.

Klimaatbeleid