Burgerschool: burgerinitiatieven krijgen vlucht vooruit

De Burgerschool is een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen.

De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise.

Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse klimaattop, eind 2015, legde de kiem voor de burgerschool. Heel wat geëngageerde burgers, ambtenaren, ondernemers, werknemers en vrijwilligers kwamen er samen en wisselden ideeën en ervaringen uit. Die dynamiek en inspiratie wilden we niet verloren laten gaan. Daarom opnieuw een burgerschool. De deelnemers hadden heel uiteenlopende projecten en ideeën: van een voedseloverschottensysteem tot deelsystemen voor outdoormateriaal of feestspullen. 

Ik deed mee om een Zero Waste initiatief op te starten. Ze hebben mij geholpen om de focus te houden bij de kernboodschap van mijn project.

Veerle Colle, deelneemster

De eerste editie van de Burgerschool vond plaats in 2017 met deze 23 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers. In 2018 vond een tweede editie plaats vinden in Vlaams-Brabant en trok de burgerschool ook naar Oost-Vlaanderen. 

We stimuleren graag concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen en als doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen.

Peter Hertog, gedeputeerde bevoegd voor energie

Op zaterdag 9 juni maakten de deelnemers van de Burgerschool in Vlaams-Brabant kennis met de deelnemers uit Oost-Vlaanderen, waar het project een vervolg kreeg. Ze lieten zich inspireren door Gentse burgerinitiatieven, zoals het cohousingproject De Schilders, de ontmoetingsplaats Buren van de Abdij en de uitleendienst voor gereedschap De Pastory.

Bij de opstart van een project komt heel wat kijken: financiën, communicatie, verzekeringen, enzovoort. Gedurende 4 sessies kregen ze advies en tips van professionele coaches.

Monica Quintens, Bond Beter Leefmilieu.

De Burgerschool is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu en liep van 2017 tot 2018, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.