CIW: te weinig ruimte voor water in Vlaanderen

Twee weken geleden was het weer zo ver: door de stevige regen liepen her en der straten onder water en moesten de zandzakjes opnieuw worden bovengehaald. Het is symbolisch: net op die dag startte de Verenigde Commissies Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit/Openbare Werken van het Vlaams Parlement een reeks hoorzittingen over het waterbeheer in Vlaanderen. Die hoorzittingen komen er naar aanleiding van de zware wateroverlast in november vorig jaar.

Als eerste kwam de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) aan bod, die het waterbeleid in Vlaanderen coördineert. Uit hun eerste evaluatie blijkt vooral dat voldoende ruimte voorzien moet worden voor water. Vlaanderen heeft wel al een vrij uitgebreide waterbeheerinfrastructuur, met sluizen, bekkens en waarschuwingssystemen, maar dat volstaat niet om bij piekdebieten het water te controleren. Vooral het herstel van de natuurlijke bergingscapaciteit is essentieel om de veiligheid te garanderen en overstromingsschade te voorkomen, aldus de CIW. Op dit moment staan al tal van projecten op stapel om extra overstromingsgebieden te voorzien. De CIW pleit ervoor die versneld uit te voeren.

Vandaag mogen ook Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt hun visie en voorstellen voor een beter waterbeheer uiteenzetten in het Vlaams parlement. De regering kondigde ondertussen aan dat er een geïntegreerd actieplan overstromingen zal worden opgemaakt, waarbij rekening zal worden gehouden met de voorstellen die in de hoorzittingen van het Vlaams parlement aan bod komen.

Waterkwaliteit