The Climate Case: 21 jongeren dagen VS voor de rechter | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

The Climate Case: 21 jongeren dagen VS voor de rechter

Johannes Nissen

donderdag 20 augustus 2015

Na Nederland en België heeft nu ook de overheid van de VS een klimaatzaak aan haar broek. Het kersverse Climate Action Plan van president Obama kreeg een onvoldoende van de activisten. Opmerkelijk: de Amerikaanse eisers zijn allemaal jonger dan 20.

Generatie van de toekomst

Op 12 augustus 2015 dagvaardden 21 jongeren uit de VS van 8 tot 19 jaar oud de federale overheid voor de rechter in Oregon. Hun doel: hun regering tot meer klimaatactie aanzetten.

Obama’s recent voorgestelde maatregelen, het zogenaamde Climate Action Plan, zijn volgens de eisers onvoldoende. Op deze manier lukt het nooit om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer tot onder een veilig geachte concentratie terug te brengen tegen het jaar 2100, stellen ze. Ze vinden dat het huidig beleid nog veel te sterk de ontginning en het gebruik van fossiele brandstoffen promoot.

De jongeren zeggen dat de regering daarmee hun grondwettelijke rechten op leven, vrijheid en eigendom schendt. Zij baseren hun argumenten uitdrukkelijk op de ‘Public Trust Doctrine’, die de overheid verplicht de natuurlijke rijkdommen te beschermen die noodzakelijk zijn voor het overleven van toekomstige generaties.  

De rechtszaak maakt deel uit van een bredere klimaatbeschermingscampagne die de stichting Our Children’s Trust voert in 49 staten van de VS.

Succes in Nederland

De rechtszaak in de VS vindt steun in de principe-uitspraak van 24 juni 2015 van een Nederlandse rechter. De rechter vonniste, op vraag van burgerinitiatief Urgenda, dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minstens 25 procent moet terugdringen ten opzichte van het jaar 1990.

Advocaat Roger Cox van Urgenda: “Als de politiek niet in staat is om de samenleving te beschermen tegen klimaatverandering en er daardoor veel letsel, leed en schade zal ontstaan, dan is er een taak voor de rechter weggelegd.” Op dit moment maakt de hashtag #ganietinberoep furore op Facebook en Twitter. De boodschap: “Nederlandse regering, vecht het vonnis niet aan maar ga aan de slag”.

In België: taalprobleem

Ook in België loopt op dit ogenblik een klimaatzaak. Op 24 april 2015 dagvaardde de vzw Klimaatzaak het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Gewest en de federale staat) om het beloofde klimaatbeleid om te zetten in concrete acties.

“Eerst moet de rechter in een tussenvonnis beslissen over de taal waarin de procedure zal worden gevoerd. Het Vlaams Gewest heeft immers gevraagd dat dat in het Nederlands zou gebeuren”, zegt advocaat Denis Phillippe, “Wij verwachten dat de rechter zich hierover uitspreekt in september”. Het Belgische eindvonnis in eerste aanleg wordt ten vroegste over een jaar verwacht.

> http://www.huffingtonpost.com/entry/youth-obama-climate-change-lawsuit_55cbc451e4b064d5910a7183
> https://downtoearthmagazine.nl/urgenda-wint-klimaatbeleid-via-de-rechter-afgedwongen/
> www.klimaatzaak.be