CO2 emissie norm voor bestelwagens afgezwakt

Op 15 februari keurde het Europees parlement afgezwakte CO2 uitstootnormen voor bestelwagens goed. Hoewel het vandaag al mogelijk is om bestelwagens te maken met een uitstoot van 170 g CO2/km, zal een bestelwagen in 2017 nog 175 g CO2/km mogen uitstoten. De 135 g CO2/km die de Europese commissie tegen 2020 voorstelde, werd onder druk van de auto industrie in het parlement afgezwakt tot 147 g CO2/km. 

De auto industrie bepleitte een afzwakking van de normen omwille van de financiële crisis. Woog die crisis dan zo zwaar dat ze deze afgezwakte milieunormen verantwoordt? Vorige maand nog schreef Volkswagen Commercial Vehicles “Na de zware crisis van 2009 en de mindere verkoop, hebben we vorig jaar weer aangeknoopt met de recordverkopen van 2007 en 2008.”

Luchtkwaliteit