CO2-heffing: Gas- en oliebedrijven pleiten voor eigen winkel

In een open brief van 1 juni pleiten vijf Europese olie- en gasbedrijven, waaronder Shell, voor een wereldwijde heffing op de uitstoot van CO2. Ze richten hun vraag aan het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat momenteel in Bonn onderhandelt als voorbereiding op het klimaattop van Parijs. De sector pleit uiteraard voor eigen winkel, maar een breed gedragen eis voor een CO2-heffing is een essentieel klimaatbeleidsinstrument.

Europese bedrijven

De ondertekenaars van de brief, BP, Shell, Total, StatOil, Eni en BG Group zijn allemaal Europese bedrijven. Als energieproducenten vallen ze onder het Europese emissiehandelssysteem en moeten daarom betalen voor uitstootrechten. Een wereldwijde CO2-heffing die ook voor bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven van toepassing is, zou het huidige concurrentiële nadeel dat de Europese bedrijven ondervinden verminderen.

Chevron en ExxonMobil, de Amerikaanse tegenhangers, hebben deze brief dan ook bewust niet ondertekend. CEO van ExxonMobil Rex Tillerson antwoordde met klare taal op de vraag van zijn Europese collega’s: “We’re not going to fake it”. Meer nog, beide multinationals hebben recent aangegeven geen enkel corporate klimaatnetwerk te ondersteunen.

Gas als klimaatredding

Een heffing op CO2 zou in eerste instantie vooral steenkool uit de energiemix jagen en het gebruik van aardgas bevoordelen. Steenkool stoot immers dubbel zoveel CO2 uit als gas. Het is dan ook niet verrassend dat gas booming business is voor Shell en de Europese concullega’s. Zo liet de CEO van Total, Patrick Pouyanne, zich maandag ontvallen: “Total is gas and gas is good”.

Om de vraag naar gas op de Europese energiemarkt te verzekeren, zorgde Shell met een intensieve lobby voor de afzwakking van de hernieuwbare energiedoelstelling voor 2030. Door een CO2-heffing worden fossiele brandstoffen duurder dan hernieuwbare energie, maar met de juiste prijshoogte komt gas eruit als de meest ‘duurzame en betaalbare’ energiebron.

Kommer en kwel

Desalniettemin blijft een internationale heffing op CO2 een belangrijk instrument om de globale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een duidelijke steun vanuit de industrie vergroot de kans op een akkoord tussen overheden, en moet dus worden aangemoedigd. Maar the devil is in the details: het beleidsinstrument moet ertoe leiden dat hernieuwbare energie de meest interessante energiebron wordt en naast steenkool en olie, ook gas uit de energiemix wegconcurreert.

Klimaatbeleid