CO2-taks, slimme kilometerheffing en dieselaccijnzen goed voor milieu, werkgelegenheid en staatskas

Verschuiving van lasten op arbeid naar andere domeinen, zoals energie, transport en vervuiling, kan tot 150.000 extra banen opleveren. Dit blijkt uit onderzoek van het IMF. De milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonië, Greenpeace en WWF) schuift in het kader van het huidige overleg over fiscale hervorming drie prioritaire maatregelen naar voren. De invoering van CO2-taks, een slimme kilometerheffing en accijnzen op diesel zullen de staat miljarden euro’s opleveren. 

Huidig Belgisch belastingstelsel stimuleert milieuvervuiling

De milieubelastingen in België behoren tot de laagste van Europa. In 2011 bedroegen onze groene belastinginkomsten slechts 4% van het totaal, tegenover een gemiddelde van 8% in de noordelijke landen en 10% in buurland Nederland. De combinatie van deze lage belastingen en milieuschadelijke financiële en fiscale stimuli geeft een totaal verkeerd signaal aan burgers en bedrijven.

Verschuiving naar fiscale vergroening is sociaal en economisch voordelig

Toch is een vergroening van de fiscaliteit verre van verworven. Vaak gehoorde tegenwerpingen zijn de disproportionele druk van sommige milieulasten op lagere inkomens of de verstoring van de competitiviteit van bepaalde industrietakken. Er zijn echter talrijke Europese voorbeelden laten zien dat groene fiscaliteit niet alleen vervuiling tegengaat, maar ook koopkracht en concurrentiepositie ten goede komt: in Zweden daalden CO2-emissies met 20% terwijl het BNP met 48% steeg.

De milieubeweging becijferde concrete voorstellen

Het federale parlement buigt zich dit najaar over de vraag hoe de fiscaliteit in België te hervormen. De milieubeweging wijst er op dat een hervormd fiscaal stelsel veel meer moet inzetten op duurzame patronen en presenteert vandaag twaalf concrete, haalbare voorstellen over groene fiscaliteit.

Slimme kilometerheffing