CO2-uitstoot gasgebruik stijgt in 2016: nood aan geïsoleerde gebouwen

Eurostat berekende deze week dat de uitstoot van CO2 van de energiesector in Europa vorig jaar lichtjes daalde in vergelijking met 2015. Ook de Belgische uitstoot daalde met 0,6%: het gevolg van het opnieuw aanschakelen van de kerncentrales en een daling in de uitstoot van de zware industrie. De CO2-uitstoot als gevolg van verwarming bleef stijgen door een strengere winter. 

Isoleer

Vorig jaar hebben we een strengere winter doorgemaakt dan in 2015. We kenden 218 graaddagen meer dan in 2015. Een graaddag is het negatieve temperatuurverschil in vergelijking met 16,5 graden Celsius. Het gevolg is een toename van 5,6% in de distributie van aardgas bestemd voor de verwarming van gebouwen.

Het feit dat de toename in gebruik van aardgas zo nauw samengaat met de strenge winter, betekent dat we onze gebouwen beter moeten isoleren.

Elektriciteitsproductie

Sinds 2016 is er ook meer nucleaire capaciteit operationeel. Dat maakt dat onze invoer van elektriciteit vorig jaar daalde met 38% en er meer elektriciteit werd geproduceerd op eigen bodem. Toch werd er 0,3% meer aardgas gebruikt voor de productie van elektriciteit in vergelijking met 2015.

Ook in de industrie is een daling van de broeikasgassen op te meten. De belangrijkste daling komt van de chemische industrie.

Omslag

Met een jaarlijkse daling van 0,6% per jaar halen we verre van de doelstellingen om de klimaatopwarming af te wenden. Bovendien is dit een jaarlijks verschil, in vergelijking met 2015. Dat jaar nam de uitstoot nog toe met net geen 5%.

Een serieuze omslag in de CO2-uitstoot in de bovenstaande sectoren dringt zich steeds meer op. Dat kan de overheid realiseren door gebouwen diepgaand te renoveren en te isoleren, een doelstelling voorop te stellen voor hernieuwbare energie en de industrie te helpen innoveren.

Energiebesparing Gas

Meer over Energiebesparing, Gas