CO2-uitstoot wagenpark leasemaatschappij vermindert dankzij Cleaner Car Contract

Leasemaatschappij Alphabet Belgium slaagde er in 2012 ruimschoots in om de CO2-uitstoot van het wagenpark te verminderen tot 120 gr/km. Op 27 februari 2013 ondertekenden zij een nieuw Cleaner Car Contract met de Bond Beter Leefmilieu. Hiermee verbindt de leasemaatschappij zich ertoe om de uitstoot van het wagenpark verder te verlagen naar 113 gr/km in 2014. Alphabet, dat hiermee de status van Gold Fleet heeft verkregen, spreekt tevens het streven uit om in 2020 een uitstoot te realiseren van 95 gr/km.

Samenwerking met klanten

Om een CO2-uitstoot van 120 gr/km te verwezenlijken, bood Alphabet haar klanten de mogelijkheid om tegen gunstige condities zuinige auto’s op te nemen in het wagenpark. Deze aanpak heeft geresulteerd in een versnelde vergroening van de totale vloot, waarmee de ‘Gouden Ambitie’ van 120 gr/km veel eerder werd behaald dan verwacht. 

Jan van Roon, CEO van Alphabet België, verduidelijkt: “Vanaf het eerste moment stond Alphabet volledig achter de ambitie van Bond Beter Leefmilieu. We wilden echter voorkomen dat het bij een papieren ambitie zou blijven. Vandaar dat we vanaf het allereerste begin de samenwerking met onze klanten hebben gezocht. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen. Alleen op deze manier kun je het verschil maken en je doelstelling echt inhoud geven.”

Transparant over duurzaamheid

“Het gaat in dit geval niet alleen om het transparant delen van je CO2-uitstoot met de buitenwereld, maar ook om het inzichtelijk maken aan je klanten dat duurzaam autorijden ook daadwerkelijk goedkoper is” aldus Jan van Roon.

Over Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu waar de voornaamste leasemaatschappijen laten zien dat wagenparken veel sneller zuinig en minder milieubelastend kunnen zijn dan volgens Europese regels nodig is.

Luchtkwaliteit