Commissie Juncker ondermijnt het Europees milieubeleid

De nieuwe Europese Commissie olv Commissaris Juncker werd vorige week voorgesteld aan het publiek. De structuur van deze nieuwe Commissie Juncker, de communicaties die Juncker uitstuurde en de keuze van de commissarissen onthullen een drastische inkrimping van het milieubeleid en zelfs een terugdraaien van Europees beleid voor duurzame ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen, onze luchtkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering. In een brief aan Juncker drukken de tien grootste Europese milieu organisaties hun zeer diepe bezorgdheid uit. Wat nu gaande is, is ongezien in de geschiedenis van de EU. Maar zover is het nog niet. We roepen Europese burgers op om van zich te laten horen.

Als de plannen van Juncker werkelijkheid worden, dan zal zijn Commissie de geschiedenis ingaan als degene die onder druk van de bedrijfslobby de aanpak van onze groeiende milieuproblemen heeft opgegeven.

We zetten onze bezorgdheden op een rij:

  1. de commissaris met speciale bevoegdheden voor milieu krijgt voor het eerst ook andere veeleisende dossiers in zijn pakket bevoegdheden. Dit is een duidelijke degradatie van het thema milieu in de politieke prioriteiten. Dit wordt nog versterkt door het virtuele gebrek aan elke verwijzing naar het milieu in de verantwoordelijkheden van de vice-voorzitters.
  2. Het mandaat van de Commissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij is geheel gericht op deregulering. Het vraagt om een screening van alle huidige en belangrijke milieu-initiatieven die aan de gang zijn, zoals het pakket luchtkwaliteit en de strategie  hulpbronnen. Het mandaat noemt niet eens de noodzaak om afgesproken EU-doelstellingen vb. uit het recente 7de milieuactieprogramma te bereiken. Laat staan dat het nieuwe initiatieven omvat.
  3. De ambitie is uitgesproken om alle EU Natuurbescherming te herevalueren. Op hoog niveau werd blijkbaar beslist om biodiversiteitsbescherming in de EU af te zwakken. Dit is nog meer verontrustend als men beseft dat de commissaris die deze portfolio kreeg onder intense internationale kritiek staat voor het niet uitvoeren van EU wetgeving om vogels te beschermen.
  4. Actie voor het klimaat is ondergeschikt aan overwegingen omtrent de energiemarkt door de portefeuilles klimaat en energie samen te voegen, en deze commissaris onder een Vice-President voor een Energie Unie te zetten.
  5. De keuze van een Klimaat- en Energiecommissaris met gekende belangen in de fossielebrandstofindustrie is een duidelijk geval van belangenvermening.
  6. De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de relaties met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) - wiens taak het is om de Europese burgers tegen schadelijke chemicaliën te beschermen - van het departement milieu naar het departement ondernemingen is een groot risico voor de bescherming van de gezondheid van EU onderdanen.
  7. Duurzame ontwikkeling, efficiënt grondstoffengebruik en de groene economie zit bij geen enkele vicevoorzitter in het takenpakket. Dit impliceert een Commissie die zal opereren op basis van een totaal verouderd paradigma van economische groei. Dit oude paradigma past totaal niet meer in een wereldeconomie die tegen zijn limieten aan zit.

De belofte om geen wetgevende initiatieven te nemen die tegen dit beleid ingaan, in combinatie met de afwezigheid van milieu-initiatieven, komt neer op een de-facto afvoeren van het EU milieubeleid.

De enige hoop die nog rest is dat het Europees Parlement, dat zijn vertrouwen in de nieuwe Commissie moet uitspreken, zijn taak ter harte neemt als hét instituut dat de belangen van alle Europeanen moet vertegenwoordigen.

Klimaatbeleid