Concentrated Solar Power, ook haalbaar in Vlaanderen?

Concentrated Solar Power is een technologie waarbij zonlicht rechtstreeks wordt omgezet in warmte. Het proces haalt temperaturen tot wel 500°C. De warmte kan dus perfect toegepast worden in de industrie. Interessant, want voor industriële warmte is er momenteel geen echt hernieuwbaar alternatief in Vlaanderen; alles gebeurt met gas, stookolie, kolen of biomassa.

Zonnewarmte

Het gaat om parabolische spiegels met een centrale vacuümbuis. Het thermisch rendement is hoog: minstens twee derde van de zonne-energie wordt omgezet in nuttig bruikbare warmte. Dat levert hoge temperaturen op, tot wel 500°C, die ook in industriële processen kunnen toegepast worden. De technologie kan gas, stookolie, kolen of biomassa overbodig maken in de industrie.

Position paper Greenpeace en BBL

In Vlaanderen bestaat nog geen ervaring met deze technologie. Tot nu toe werd er van uitgegaan dat de technologie enkel rendabel is in heel warme landen of woestijnachtige streken. Door nieuwe technologische ontwikkelingen lijkt dat nu te veranderen. De afgelopen jaren werden in het noorden van Denemarken pilootprojecten opgestart. Daarom schreven Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace een position paper, met de vraag om ook in Vlaanderen een proefproject op te starten en na te gaan wat het energetisch en economisch potentieel is voor Vlaanderen. 

Zorgvuldige ruimtelijke inpassing

Door de windvang en het gewicht van de parabolische spiegels, kan de installatie niet zomaar op een dak geplaatst worden, zoals dat bij zonnepanelen gebeurt. Ze moet dus op de grond staan. Dat kan problemen opleveren voor de plaatselijke ruimtelijke ordening. BBL en Greenpeace pleiten er daarom voor om lokaal te zoeken naar inplantingsmogelijkheden die passen binnen een goede ruimtelijke ordening. Daarbij kan gezocht worden naar vormen van medegebruik, door landbouw of voor natuurontwikkeling. 

Windenergie Greenpeace

Meer over Windenergie