Consument klaar voor elektrische voertuigen

Vooral elektrische tweewieler scoort goed

Op zondag 10 oktober bereikte de Watt Roadshow van Bond Beter Leefmilieu zijn laatste halte op Ecodroom in Antwerpen. Na zestien stops van de rondreizende karavaan van ecologische voertuigen klokte de Roadshow af op zo’n 10.000 bezoekers, die vooral oog hadden voor de elektrische fietsen en scooters. Uit een bevraging blijkt dat meer dan de helft van de bezoekers die een nieuwe wagen willen kopen, de aankoop van een volledig elektrisch, dan wel een hybride model overweegt. Probleem blijft echter dat deze wagens nog te weinig op de markt te vinden zijn, ook al is de technologie al enige tijd beschikbaar.

Elektrische fietsen en scooter
De WATT Roadshow liet een breed publiek kennismaken met een nieuwe generatie voertuigen, elektrische auto’s, scooters en fietsen, hybride wagens, voertuigen op LPG en aardgas en andere alternatieve brandstoffen. Alle edities samen lokten een 10.000-tal enthousiaste bezoekers. “De tijd die ik zou winnen met een elektrische motorfiets, zou maken dat ik mijn kinderen nog naar school kan brengen,” vertelt Gerrit Janssens na een testrit met Elmoto.

“Het is ook logisch dat vooral lichte elektrische voertuigen in de smaak vallen bij het publiek omdat die technologie klaar is voor de markt,” vertelt Bruno Van Zeebroek, mobiliteitsexpert van Bond Beter Leefmilieu. “Elektrische scooters zijn zeer efficiënt, want ze verbruiken tot 20 keer minder energie dan een klassiek voertuig. Ze zijn ook proper. Dit is niet het geval voor kleine verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld bromfietsen. Deze kleine verbrandingsmotoren stoten per km meer vervuilende stoffen uit dan een auto. Transport & Mobility Leuven berekende dat ze per km 5 maal meer fijn stof uitstoten dan een auto en 30 maal meer vluchtige organische verbindingen. Deze laatsten zorgen voor ozonvorming in de zomer.””

Elektrische fietsen en scooters zijn nu al met een stevige opmars bezig. “Elektrische fietsen verkopen zeer goed,” zegt Roby Zahler van de Ecomobielshop in Antwerpen. “En ook meer en meer bij jongere mensen. De schroom is weg. Ook elektrische scooters gaan geregeld de deur uit. Meer en meer bekende merken komen met elektrische modellen en de meerprijs ten opzichte van een benzineversie valt best mee.”

Grote interesse bij gebruikers
De bezoekers Katrien Wijns en Jan Hongenaert stellen vast dat er al meer elektrische scooters en fietsen op de markt zijn dan ze dachten. “Zelf willen we onze auto vervangen, maar daar moet de markt toch nog wat meer voortdoen. De wagens voldoen  nog niet direct voor gebruik”Meer dan de helft van de bezoekers die een voertuig willen kopen, overwegen de aankoop van een volledig elektrische scooter, motorfiets of wagen. Wat de auto’s betreft wachten ze nog op betaalbare modellen. Ze zouden op dit moment eerder kiezen voor een hybridewagen, met verbrandings- en elektrische motor.

Professionele gebruikers

Maandag 11 oktober organiseren de initiatiefnemers samen met de Stad Antwerpen en de Provincie Antwerpen een WATT-infosessie voor mobiliteitsverantwoordelijken van bedrijven en overheden. Dat deden ze eerder ook al de 15 andere steden.

Roel Vanderbeuren, projectleider van WATT: “Bedrijven en overheden vormen een belangrijke doelgroep. Hun wagenparken kunnen over het algemeen nog een stuk groener en bepaalde logistieke voertuigen kunnen perfect vervangen worden door bijvoorbeeld elektrische voertuigen. We informeren hen over de beschikbare voertuigen en de economische en ecologische voordelen. Bij heel wat bedrijven en gemeentebesturen rijden al elektrische voertuigen rond, maar bijvoorbeeld ook hybridevrachtwagens of bestelwagens op aardgas. Voor onze infosessies schreven zich in totaal meer dan 700 professionals in, bijna dubbel zoveel als verwacht.”

Meer weten over alternatieve voertuigen
De reizende karavaan stopt ermee, maar op www.wattroadshow.be vind je nog altijd informatie en nieuws over groene transportmiddelen, een kaartje met elektrische oplaadpunten en tankstations die alternatieve brandstoffen aanbieden, een voertuigendatabank en het meest actuele nieuws over alternatieve aandrijvingen en brandstoffen.

De WATT Roadshow is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu en ASBE, de Belgische vereniging van fabrikanten en toeleveranciers voor elektrische voertuigen, met steun van de Vlaamse overheid. www.wattroadshow.be

 

Elektrische wagens