Creg stelt akkoord met Electrabel (Suez) in vraag

De Creg, de instantie die onze elektriciteitsmarkt moet reguleren, maakt zich ernstige zorgen over het akkoord tussen de regering en Electrabel.  Dat akkoord, dat past binnen de bedoeling van de regering om de levensduur van de drie oudste kerncentrales met 10 jaar te verlengen, is volgens de Creg om uiteenlopende redenen juridisch waardeloos.

Zo wordt er in het akkoord stelselmatig gesproken over  de 'groep GDF Suez', wat niet overeenkomst met de statuten van de Franse onderneming 'GDF Suez'. De Creg vre est dan ook dat het bedrijf achteraf zou kunnen argumenteren dat het niet gebonden is door het document. Bovendien heeft de Creg kritiek op het feit dat de Belgische staat met het akkoord toekomstige regeringen bindt. Daarnaast staat het akkoord bol van de vage engagementen. De Creg stelde dan ook dat de groep GDF Suez een blanco cheque krijgt om unilateraal de inhoud van het engagement te bepalen.

Minister van Energie Paul Magnette reageerde door te stellen dat het akkoord met het energiebedrijf in de eerste plaats een akkoord was 'over de grote principes'. Magnette zegt dat er nog acht maanden zijn uitgetrokken om het verder akkoord verder uit te werken en bindend te maken. In mensentaal: er b estaat geen akkoord in de juridische zin van het woord. Dat is goed nieuws, want zo kan het parlement de handen vrij houden bij het bespreken van de wet op de kernuitstap. Tot nu toe zag het er naar uit dat het Parlement door de regering voor een voldongen feit was geplaatst.

De reactie van de Creg illustreert eens te meer dat het geen aangewezen aanpak is om het 'op een akkoordje gooien' met deze machtige energiereus, met tentakels tot diep in de politiek. Met de overeenkomst over het langer openhouden van de Belgische kerncentrales tussen de Belgische Regering en GDF Suez, ziet de regering eigenlijk af van de ambitie om concurrentie op de elektriciteitsmarkt te realiseren. De belangrijkste vraag die zich de volgende maanden dan ook stelt, is of de Europese Commissie akkoord gaat met het feit dat de Belgische regering forfait geeft inzake de liberalisering van de energiemarkt.

Kernuitstap