De biomassa race van E.ON

E.ON wil een grote biomassacentrale bouwen in de haven van Antwerpen. De energieproducent lijkt nu, na haar mislukte poging om een steenkoolcentrale te bouwen in de Antwerpse haven, volop de kaart te trekken van het nieuwe groene goud.

Vorig jaar diende E.ON al een vergunningsaanvraag in voor de ombouw van een steenkoolcentrale naar een grote biomassacentrale in Genk. Ook daar wil de energieproducent en masse houtpellets verbranden. Bond Beter Leefmilieu ging, samen met andere milieu-organisaties,  in beroep tegen de door de provincie Limburg afgeleverde vergunning voor deze centrale. 

Houtpellets opstoken in een elektriciteitscentrale waar alle restwarmte gewoon de lucht wordt ingeblazen, is allesbehalve goed voor het klimaat én voor onze bossen. Problematisch is dat de biomassa meer en meer afkomstig is van het vellen van natuurlijke bossen. Unieke wouden, zoals de boreale bossen in Canada dreigen onder druk van een stijgend biomassagebruik voor energie volledig te verdwijnen.  Los van het enorme verlies aan biodiversiteit, is dit ook nog eens nefast voor het klimaat. Bij het kappen van bossen komt er namelijk zeer veel CO2 vrij. Het duurt verschillende decennia (en soms zelfs eeuwen) voor nieuwe bomen volwassen zijn en dezelfde hoeveelheid CO2 kunnen opnemen die bij de verbranding van biomassa vrijkomt. Toch wil E.ON, onder het mom van de aanpak tegen de klimaatverandering nu ook in Antwerpen investeren in een centrale voor verbranding van biomassa.

De energieproducent stelt wel één voorwaarde: de Vlaamse regering moet beloven dat ze voldoende steun zal geven om de centrale rendabel te maken. Dit is een buitenkans voor onze regering om E.ON een vergunningenslag te besparen en meteen duidelijk te maken dat er voor dergelijke centrale geen plaats is in Vlaanderen.

Biomassa & biobrandstoffen