De eerste editie van de Burgerschool gaat van start met 23 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

De eerste editie van de Burgerschool gaat van start met 23 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers

CC Freepik

Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu ondersteunen 23 klimaatpioniers. In de Burgerschool kunnen burgerinitiatieven en sociale ondernemingen elkaar ontmoeten om ideeën en projecten rond klimaat te laten groeien en verder te ontwikkelen. Samen maken de projecten Vlaams-Brabant klimaatneutraal.

Eind 2015 vond de Vlaams-Brabantse klimaattop plaats. Dat legde de kiem voor de burgerschool. Heel wat geëngageerde burgers, ambtenaren, ondernemers, werknemers en vrijwilligers kwamen er samen en wisselden ideeën en ervaringen uit. Die dynamiek en inspiratie wilden de organisaties niet verloren laten gaan. 

Verschillende initiatieven gaan aan de slag rond bijvoorbeeld energie, waaronder Hernieuwbare Energie Herent, Pajopower en Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem. Onder andere Linkedfarm uit Asse en Buurderij Leuven zullen hun projectideeën rond lokale producten delen.

Ook initiatieven zoals het Centrum van Economische Ongehoorzaamheid en Villa Vanzelf worden ondersteund. Zij willen een broedplaats creëren voor lokale uitwisseling, projecten rond duurzaamheid en alternatieve economische modellen.

Uitwisseling staat centraal gedurende drie praktijkavonden en een inspiratiereis. De pioniers gaan samen aan de slag om de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal te maken. De eerste editie van de Burgerschool begint in maart. In juni wordt het project afgesloten met een proclamatie. 

De burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

KLIMAATPIONIERS

1. Duurzaamheidscoach

We lezen en horen allemaal de doemscenario's in verband met het klimaat: wat we moeten doen, wat we niet meer mogen doen,... Op den duur zien we door de bomen het bos niet meer, worden mensen misschien moedeloos of denken ze dat hun inspanningen niets uithalen. Deze duurzaamheidscoach wil home-parties organiseren om mensen te motiveren, op weg te helpen en een persoonlijk duurzaamheidsplan op te stellen. 

2. Experimenteel recyclage atelier Flugzeug

Hier wordt geëxperimenteerd met recyclagemateriaal. In een workshop recyclagetechnieken ga je op zoek naar technieken om bijvoorbeeld plastiek te verwerken tot kunstobjecten of gebruiksvoorwerpen. 

3. HAgricultuur

HAgricultuur is een experiment dat kijkt wat je op een stuk land van 1 hectare kan realiseren: waterrecuperatie, gezonde en ecologische voeding, wonen, werken, ontspanning en beweging, zelfontplooiing en educatie en gemeenschapsvorming. Dat allemaal vanuit een klimaatneutraal opzicht. 

4. Klimadammen (werktitel)

Twee dames willen mensen samenbrengen, inspireren en engageren. Als inwoners van een leuke en geëngageerde straat willen ze ook het klimaatthema op de buurtagenda zetten. De Klimadammen willen enkele keren per jaar een activiteit rond het thema klimaatverandering organiseren voor mensen uit een wijk. 

5. Permaculture Wide Web

Zet permacultuur in de kijker in het Leuvense.

6. SOL

Vzw SOL (Sanctuary of Life) tracht een burgerbeweging op te starten. Met inspirerende lezingen probeert SOL burgers bewuster te maken.

7. Tijd voor iets anders

'Tijd voor iets anders' wil teambuildings organiseren voor bedrijven en scholen. "Samen gaan we op het veld van de boer groenten en fruit verzamelen die niet geschikt zijn voor de markt, dit voedsel verwerken we dan 's middags bij een vzw voor mensen met een beperking/mensen die leven in armoede/... tot soep, confituur, appelmoes,... voor deze vzw."

8. Voedselbos Asse

Op een stuk grond van 3 hectare wil Voedselbos Asse een project ontwikkelen rond permacultuur. Het project wil aantonen dat een voedselbos een systeem is dat volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen en ook op termijn volledig zelfvoorzienend kan zijn.

9. www.linked.farm

Sinds april 2016 levert LinkedFarm lokale hoeveproducten aan huis in Asse. Klanten bestellen online, de boeren zetten hun producten klaar (en houden 80% van de prijs over), LinkedFarm haalt het af in de boerderijen en levert het bij Assenaren thuis of in de wijken.

10. De Maakhangaar

De hoofddoelstelling is bouwmaterialen van afbraak recupereren en hermaken tot iets anders bruikbaars, bijvoorbeeld een houten lijst van een raam of deur omvormen tot een hippe kapstok, kader, … Deze materialen worden gemaakt in De Maakhangaar door vrijwilligers, door mensen die er sociaal tewerkgesteld zijn, begeleid door professionele vakmensen/designers.

11. De zwerfvuildrone

Onze wegen liggen vol zwerfvuil. Dat opruimen kost handenvol geld en is dweilen met de kraan open. Een drone uitgerust met een slimme camera (beeldherkenningsSW specifiek voor zwerfvuil) en een wendbare elastische slurf met zuignap, kan zwerfvuil op moeilijk toegankelijke plekken oppikken.
 
BURGERINITIATIEVEN

1. Buurderij Leuven

De buurderij bestaat uit een groep lokale boeren en ambachtelijke producenten. Inwoners kunnen lokale voeding afhalen bij de buurderij. Er wordt gefocust op mensen die het belangrijk vinden om lokaal, duurzaam en eerlijk te consumeren.

2. CEO (Centum Economische Ongehoorzaamheid)

Het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid wil nadenken over en experimenteren met nieuwe vormen van economie; van geef-, ruil- en deeleconomie tot burgercoöperatieven, commons of korte ketens. Op deze manier wil het CEO een bijdrage leveren aan een duurzame, solidaire, democratische en post-kapitalistische samenleving.

3. De Broeikas

Een coöperatieve projectruimte én co-creatief netwerk. Een netwerk van mensen, sympathisanten, buurtbewoners, kunstenaars en ondernemers. Een coworkingsruimte voor kunstenaars en ondernemers, een inspiratieoord rond duurzaamheid, een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

4. De Groene Ridder

De Groene Ridder is een project rond duurzaamheid van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven. Wat doen ze? Samentuinen (ism Velt), wijkcompostering, fiets repair (ism Velo), fietstaxi, activiteiten rond gezonde voeding en duurzame mobiliteit,... Met een focus op mensen uit de Ridderbuurt; mensen in (kans)armoede.

5. GEMOUT vzw

Vzw Gemout bestaat sinds 2014 en kreeg de opportuniteit van het oude gemeentehuis van Outgaarden een ontmoetingsplaats te maken. De voorbije 2 jaar werden reeds heel wat workshops rond ecologie, permacultuur, composttoilet, …georganiseerd. Ze helpen geïnteresseerden met het ontwerp en aanleg van eetbare, ecologische groenprojecten, permacultuur, voedselbossen, duurzame boomverzorging,...

6. Gete-collectief 

Ook genaamd coöperatieve BOEREGOED, gaat op zoek naar een voedselstrategie op het platteland. Het is hun streefdoel om samen met de boeren een coöperatieve op te richten.

7. HerEn(t) (Hernieuwbare Energie Herent)

HerEn(t) is een mogelijke energiecoöperatie met sociaal oogmerk (cvba-so) in opstart die tot doel heeft om energieproductie, -distributie, -opslag, -besparing etc. deels in de handen van de lokale burger te brengen.

8. Klimaatbewust Wijgmaal

De groep wil een 'klimaatroute' organiseren doorheen Wijgmaal, om  particulieren, woningen, organisaties, publieke tuintjes,... te bezoeken. Allemaal plaatsen waar er zichtbare bijdragen aan klimaat bewust leven belicht worden. Via 'keukentafelgesprekken' kunnen ideeën uitgewisseld worden en kunnen de bezoekers de Wijgmaalse bewoners en deelnemende organisatie beter/anders leren kennen.

9. Pajopower uitbouwen

Burgercoöperatie opgericht door 12 vrijwilligers die inzetten op sensibilisering van de mensen rond hernieuwbare energie en minder verbruik. Daarnaast bekijken ze de mogelijke productie waarbij lokaal en duurzaam centraal staan. 

10. Villa VanZelf

Een experimenteerplek voor laagdrempelige, lowtech en ecologische alternatieven voor alles wat we in het dagelijks leven doen. Anderzijds trachten ze mensen opnieuw samen te brengen met concrete projecten waar ecologische componenten in verweven zitten.

11. Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem

Deze transitiegroep wil een energiecoöperatie oprichten, met als doel om zonnepanelen te installeren op de daken van gemeentelijke zalen. Zo krijgen inwoners een kans om te investeren in lokale en groene energie.

12. Groenloof

Groenloof is gestart als burgerinitiatief met het nu en dan organiseren van heel diverse activiteiten die kleinschalig zijn, duurzaam en lokaal, met als doel mensen te inspireren voor meer lokale duurzaamheid. Intussen is Groenloof een kleine vzw die samenwerkt voor de realisatie van allerlei kleine initiatieven, projecten met lokale actoren. 

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL