De Energiejacht is geopend

Nieuwe campagne van Bond Beter Leefmilieu jaagt op energievreters

Brussel 1 oktober 2010 – Vandaag geeft Bond Beter Leefmilieu bij het groene stroombedrijf Enfinity het startschot van ‘de Energiejacht’. Deze nieuwe campagne moedigt iedereen aan om te jagen op energievreters in huis. Deelnemers kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning, online of via een energiemeester. Energiejagers kunnen zich registreren op de onafhankelijke website www.energiejacht.be.

Verbruik vergelijken

“Energie besparen is eenvoudig. Zelfs enkel je meterstanden noteren, helpt om een energiereflex te creëren en zo energie te besparen,” vertelt Bernard Govaert van Bond Beter Leefmilieu. “De website van de Energiejacht maakt het gemakkelijk om je meterstanden te noteren. Wie dan zijn verbruiksgegevens van het vorige jaar ingeeft, ziet meteen in een grafiek hoe goed de jacht verloopt; hoeveel energie hij dus bespaart. Maar je kunt je gegevens ook vergelijken met anderen of met het Vlaamse gemiddelde. Het is de enige onafhankelijke website in Vlaanderen waar je verbruiksgegevens kan ingeven en vergelijken, die dus niet verbonden is aan een energieleverancier. De rekenmodule houdt ook rekening met de buitentemperatuur, zo kan je ongeacht het seizoen je verbruik evalueren.”

Waterverbruik

Op de website van de Energiejacht kan de energiejager ook zijn waterverbruik bijhouden. “De parallellen tussen water- en energieverbruik zijn duidelijk. Net als fossiele brandstoffen, zijn natuurlijke grondwaterreserves verre van onuitputtelijk en moeten we er, vanuit milieuoverwegingen, voorzichtig mee omspringen," aldus Bernard Govaert. Ook de waterfactuur van de bewuste consument vaart er wel bij. Het bijhouden van het waterverbruik past daarnaast ook bij het jaarthema van de Energiejacht: energie besparen in de badkamer.

Tips

De echte besparing gebeurt natuurlijk niet door enkel je meterstanden te noteren. Daarom geeft de Energiejacht de deelnemers tips om energie te besparen in huis. “Je kunt beter een kwartier grondig ventileren dan je ramen een hele dag een beetje open laten staan”, is een voorbeeld van een tip die we geven op de website van de Energiejacht.

Samen besparen

In de deelnemende gemeenten kunnen energiejagers zich van 1 december tot 31 maart groeperen. Dan krijgen ze ondersteuning van een energiemeester die bijeenkomsten organiseert om ervaringen en tips uit te wisselen. De groepen zullen niet enkel hun energiefactuur zien dalen. Ieder lid van een groep dat minstens 16 keer zijn meterstanden opgeeft, kan een unieke ‘energiejachtbadjas’ bestellen, tegen een zacht prijsje.
 

Zonne-energie

“Wanneer mensen schrikken van hun hoge energiefactuur denken ze al vlug aan het plaatsen van zonnepanelen. Het heeft echter weinig zin zelf energie te produceren als die langs het dak, ramen en deuren meteen terug ontsnapt. We moeten met zijn allen bewuster omgaan met energie en ons huis zo energie-efficiënt mogelijk inrichten,” Patrick Decuyper Enfinity CEO. “Daarom steunen wij de Energiejacht.”

Bond Beter Leefmilieu organiseert de Energiejacht in samenwerking met alle Vlaamse provincies, Infrax, Eandis,de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij, Dialoog vzw, Abllo vzw, Igemo, de Gezinsbond en ACW Limburg en met de steun van Enfinity, Van Marcke/Big Blue, Grohe, Santens en EcoProof.

Meer informatie over de Energiejacht

De Energiejacht daagt deelnemers uit om zo veel mogelijk energie te besparen. Het hele jaar door kunnen deelnemers zich registreren op de website www.energiejacht.be en hun verbruiksgegevens noteren. Van 1 december tot 31 maart loopt het jachtseizoen: deelnemers die zich aansluiten bij een groep (ongeveer 15 gezinnen) trachten tijdens het stookseizoen zo veel mogelijk energie te besparen. Ze worden hierbij geholpen door een energiemeester, de jachtopziener van dienst. Deze gezinnen wonen in dezelfde wijk of in dezelfde straat of kennen elkaar via een vereniging, een school, een club… De voorwaarde is dat ze in dezelfde gemeente wonen en dat hun gemeente deelneemt aan de Energiejacht.

Deelnemers zullen niet enkel hun energiefactuur zien dalen. Ze kunnen ook een unieke ‘energiejachtbadjas’ bestellen, tegen een zacht prijsje, als ze minstens 16 keer hun meterstanden opgeven.
 

Wie kan er deelnemen?

De uitdaging is er voor iedereen. Wil je de ‘energiejachtbadjas’ bestellen, dan moet je gemeente deelnemen en moet je minstens met vijf gezinnen/huishoudens inschrijven om samen met jou op jacht te gaan.

Wat moet je doen als deelnemer? Je houdt wekelijks de meterstanden van je gas- en elektriciteits-, en watermeter bij en vult ze in op www.energiejacht.be. Heb je geen internet, dan vult de energiemeester die meterstanden in. Ga ook op zoek naar de afrekeningen van vorig jaar. Dat hebben we nodig om jouw energiebesparing te kunnen berekenen.

Af en toe zal de energiemeester een bijeenkomst organiseren, een tupperware-avond over energie zeg maar. En je kunt ook kennismaken met deelnemers van andere groepen op het startmoment, de tussentijdse energieborrel en het slotmoment. Deze ontmoetingen zijn ideaal om concrete ervaringen en tips uit te wisselen.

Individuele deelnemers

Maar ook individuele deelnemers kunnen heel wat beleven op de website. Zij geven hun meterstanden in. Wie zijn verbruiksgegevens van het vorige jaar ingeeft, ziet in aantrekkelijke grafieken of hij nu meer bespaart. Je kunt je gegevens ook vergelijken met andere deelnemers: bijvoorbeeld een andere deelnemer uit je gemeente of een ander gezin met twee kinderen. Ook individuele gebruikers krijgen op de website een waaier aan kleine vuistregels en energietips.

Hoe doe je dat, energie besparen?

Energie besparen vraagt echt niet zo veel moeite: met wat aandacht, kleine gedragsveranderingen en enkele doordachte ingrepen kom je al een heel eind ver.

Windenergie