De Spaanse afvalverbrandingssector in cijfers | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

De Spaanse afvalverbrandingssector in cijfers

Kristof Debrabandere

maandag 26 juli 2010

Greenpeace Spanje heeft net een (Spaanstalig) rapport uitgebracht dat de conclusies van een sociaal-economische studie van de Spaanse afvalverbrandingssector bevat.  De studie focust op deze Spaanse sector, die echter een gelijkaardige grootteorde heeft als de Vlaamse. De tien Spaanse afvalovens verbranden jaarlijks zo’n 1,9 miljoen ton huishoudelijk restafval. Vlaanderen verbrandt jaarlijks in een tiental ovens zo’n 1,3 miljoen ton vergelijkbaar afval. Hoewel het afvalbeleid en de situatie in Spanje niet vergeleken mag worden met Vlaanderen, zijn er toch een pak parallellen.

Zo heeft de studie berekend dat per ton verbrand restafval, ongeveer 19 euro aan subsidies worden verleend aan de afvalovens, onder het mom van productie van hernieuwbare energie. In Vlaanderen wordt deze subsidie geschat tussen de 20 en 25 euro per ton afval, of ongeveer 26 miljoen euro per jaar.

Op basis van enkele internationale studies, werd een inschatting gemaakt van de indirecte milieukosten die gepaard gaan met afvalverbranding. Deze kosten worden momenteel afgewenteld op mens en omgeving. Voor afvalovens die voornamelijk elektriciteit produceren met een energie-efficiëntie van ongeveer 25% (vergelijkbaar met de betere afvalovens in Vlaanderen), wordt een externe milieukost berekend van ongeveer 55 euro per ton. Ovens die zowel elektriciteit als warmte afzetten en zo een totaal energetisch rendement van rond de 80% bereiken, zien hun externe milieukost per ton ongeveer halveren.

De meest opvallende statistiek echter is de impact van afvalverbranding op werkgelegenheid. Niet alleen werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen schaalgrootte van een afvalverbrandingsinstallatie en tewerkstelling (hoe groter een afvaloven, hoe lager de relatieve tewerkstelling), maar stelde men vast dat de tewerkstelling die had kunnen gecreëerd worden door het restafval niet te verbranden maar voor te bereiden tot hergebruik of effectief  recycleren, tussen de 7 en 39 maal groter had kunnen zijn. Een heel ruime inschatting, weliswaar. Toch is het duidelijk dat zelfs met de meest conservatieve cijfers, een afvalverbrandingsoven niet enkel afval verbrandt, maar eveneens werkgelegenheid door de schouw jaagt.