De toekomstmuziek van de warmtenetten

Om de Belgische doelstelling hernieuwbare energie te halen tegen 2020 is er nood aan een inhaalbeweging op het vlak van groene warmte en het gebruik van restwarmte. Hier ligt nog een gigantisch potentieel voor het gebruik van hernieuwbare energie en energiebesparing. Verschillende initiatieven voor het gebruik van restwarmte zitten in de pijplijn.

Dat het aandeel groene warmte en koeling achterop hinkt bleek al uit het Mira milieurapport 2012. Daarin wordt duidelijk dat verwarming en koeling in Belgiƫ slechts voor 2,6% gebeurt met hernieuwbare energie. Om groene warmte of restwarmte op grote schaal te kunnen toepassen, is de uitbouw van warmtenetten nodig om de warmte te verspreiden naar bedrijven of gezinnen. Zowel de uitbouw van een net, als de mogelijkheden voor warmteproductie worden onderzocht.

Eandis

Eandis, de grootste distributienetbeheerder in Vlaanderen gaf onlangs aan mee te willen werken aan de uitbouw van warmtenetten. De uitbouw van een netwerk van ondergrondse leidingen om via warm water de warmte te verspreiden leunt nauw aan bij de kernactiviteit van de werkmaatschappij.

De Antwerpse Haven

De Antwerpse haven leent zich ideaal voor het verwarmen van omliggende wijken zoals Luchtbal, Eilandje en Stuivenberg met de warmte die momenteel verloren gaat via koeltorens of schouwen van de raffinaderijen. Ook overheidsgebouwen kunnen worden verwarmd met deze restwarmte en bijkomende warmte uit hernieuwbare energiecentrales.

Warmtebeleidsvisie

Om optimaal gebruik te maken van het warmtepotentieel is een goed doordacht beleidskader rond het gebruik en opwekking van warmte en de uitbouw van warmtenetten cruciaal. Al was het maar om contraproducutieve situaties te vermijden, waarbij een groeiende vraag naar warmte niet leidt tot een extra stimulans voor afvalverbranding.

Windenergie Afvalbeleid