De wind is van iedereen

Oost-Vlaanderen besliste op 24 april dat de provincie verrijkt zal worden met 68 nieuwe windmolens. Uit de analyse van het windpotentieel in de provincie blijkt dat dat cijfer tegen 2020 kan oplopen tot 300. Genoeg elektriciteit om elke Oost-Vlaming van groene stroom te voorzien.

Van de vijf geselecteerde macroconcentratiezones in het winddossier, zijn de uitvoeringsplannen voor twee zones van start gegaan. Dat betekent 25 nieuwe turbines verspreid over Eeklo-Maldegem in de vorm van een dubbele rij windmolens bij de bestaande. Langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst komen 43 windmolens ingeplant in zes windparken. De eerste windmolens kunnen begin 2015 al draaien.

Dergelijke beslissingen zijn broodnodig in de overgang naar een 100% hernieuwbaar energie systeem. Desalniettemin stootte het initiatief op tegenkanting. De geluidsimpact en slagschaduw van windmolens zijn een zorg voor sommige omwonenden. Dergelijke argumenten liggen ons inziens niet aan de basis van het protest, maar veeleer het gebrek aan betrokkenheid. Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat participatie cruciaal is om de sociale aanvaardbaarheid van windmolens te garanderen.

Burgerparticipatie

Door financiƫle participatie mogelijk te maken, kunnen omwonenden van windenergieprojecten meegenieten van het hoge rendement. Hoe harder de molens draaien hoe beter voor de participanten. De baten worden zo verdeeld over de bevolking en de winst blijft niet alleen steken bij de projectontwikkelaars. Wind is er uiteindelijk voor iedereen en het is de bevolking die de omschakeling naar hernieuwbare energie financiert via de energiefactuur.

Coƶperatieven

In de aanloop van de beslissing van 24 april, riep EnerGent op om het aandeel windmolens bestemd voor burgercooperaties en lokale overheden te verhogen naar minstens 50 procent. Ondanks het brede politieke en maatschappelijk spectrum dat zich achter het voorstel schaarde, werd in de uiteindelijke beslissing het oorspronkelijk voorstel behouden: projectontwikkelaars dienen per windpark 20 procent van de windmolens open te stellen voor rechtstreekse participatie van burgers en gemeenten.

Windenergie