Debat met havenbazen over toekomst Vlaamse havens

Op dinsdag 30 maart gaan de directeurs van de drie grote Vlaamse havens op vraag van de De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) in debat over de ruimtelijke ontwikkeling van onze havens. Eddy Bruyninckx (Antwerpen), Daan Schalck (Gent) en Joachim Coens (Zeebrugge) discussiëren in het Antwerpse Havenhuis met elkaar en met Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. Aanleiding is de publicatie van het boek Vlaanderen in de knoop. Daarin wordt onder meer gepleit voor meer eco-industrie en minder containers in onze havens.  

“Onze ambities voor Vlaanderen als distributieland hebben enorme gevolgen voor de groei van de Vlaamse havens. Hun uitbreidingshonger vereist dat steeds meer open ruimte wordt geofferd op het altaar van distributie en logistiek. De haventrafiek doet op zijn beurt dan weer de congestie op de wegen sterk toenemen. Dit alles gaat ten koste van de meer hoogwaardige maakindustrie.” Dat is alvast één van de stellingen waarover gedebatteerd zal worden.

Dinsdag 30 maart, 19.30 uur, Antwerps Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. De toegang is gratis. Inschrijven verplicht via secretariaat [at] vrp.be

Duurzaam bouwen en wonen